Antalya İcra Avukatı

İcra Avukatına Mı İhtiyacınız Var?

Antalya icra avukatı borç ve icra gibi durumlarda borcu alması gereken kişilerin haklarının hukuka uygun şekilde savunulması görevini üstlenen önemli bir meslektir. Normalde icra avukatı gibi bir terim aslında mevcut olmasa da branşlarını bu alana yönlendiren ve alanında uzman olan avukatları bu isim verilmektedir. Borçlu insanlar borçlarını ödemedikleri ya da ödeyemedikleri durumlarda alacaklının işlemleri başlatması ile İcra ve İflas Müdürlüğü aracılığıyla borçlu olan kişinin taşınabilir ve taşınamaz mal varlıkları tespit edilir. İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan maddeler doğrultusunda borcun tahsil edilmesi konusunda yardımcı olurlar.

İcra ve iflas hukuku özel hukuk ile ortaya çıkan borcun, borçlu kişi tarafından ödenmemesi durumunda zorla ödetilmesini kapsayan hukuk dalıdır. İcra avukatları ise borçlunun borcunu ödememesiyle icra takip işlemlerini başlatmaktadırlar. Borçluya ait olan mallar tespit edilerek haciz işlemleri başlatılır. Fiili olan haciz durumunda alacaklı vekili olan bu avukatlar, haciz işlemlerinde aktif bir rol oynar. Borç tahsilatının hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Dava boyunca müvekillerinin haklarını hukuksal çerçevede savunarak sürecin onların aleyhine tamamlanması için süreci en profesyonel şekilde yönetirler.

alacak davası

Başlıca Faaliyet Alanlarımız

Çek - Senet Takipleri

Alacak Takipleri

Alacak Davaları

Antalya İcra Avukatı Ücretleri

Antalya icra avukatı ücretleri görülen dava da dahil olmak üzere pek çok unsura göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle net bir fiyat vermek mümkün değildir. İcra avukatına ihtiyaç duyuyor ve fiyat bilgisi almak istiyorsanız hemen bize ulaşarak gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

İcra avukatları pek çok alanda ihtiyaç duyulan avukatlardır. Avukatlar, kişilerin haklarını hukuksal çerçevede koruyarak dava süreçlerini müvekkillerinin aleyhine çevirmek için uğraşırlar. Bu nedenle boşanma da dahil pek çok alanda avukatlara ihtiyaç duyulur. İcra hukukuna hâkim olan icra avukatlarımız sayesinde dava süreçlerinizi daha kolay bir hale getirebilirsiniz.

alacak davası

İcra Avukatı Hizmetlerimiz

Antalya icra avukatı hizmetleri icra davalarında oldukça önemli süreçleri kapsamaktadır. İcra avukatı hizmetlerinden bazıları şunlardır:

 • Alacaklıların normal yollarla tahsil edemediği borcu icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibini başlatarak almak
 • Borçlu kişilerin borçlarını ödememeleri halinde alınacak borcu tahsil etmek için tüzel ya da gerçek kişiler hakkında dava işlemlerini yürütmek
 • Borç tahsilini gerçekleştirebilmek adına borçlu ve alacaklı arasında arabuluculuk yapmak
 • Vekaleti alınan tüzel ya da gerçek kişilerin haklarını hukuka uygun şekilde savunmak
 • Kredi ve finans kirama sözleşmelerinde yaşanabilecek alacaklıların borç takibini gerçekleştirmek
 • Süreçte bahsi geçen borca karşılık açılan dava ya da yapılan itirazları takip etmek
 • Karşılıksız çek davalarını inceleme ve takip etme
 • Haciz işlemlerini başlatarak el koyulan eşyaların satış işlemlerini başlatmak
 • Alacaklının parasını borçludan tahsil etmek

İcra avukatları aynı zamanda şu işlemleri de gerçekleştirir:

 • İflas erteleme ya da yeniden yapılandırma işlemlerinin takibi ve yönetimi
 • Yeniden yapılandırma süreçleri ne kadar karışık olursa olsun takip etme
 • İflas eden şirket ya da kişilerin yapılandırma işlemlerinin mail aracılığıyla sürdürülmesi

İcra hukukunu kapsayan durumlarda hizmet ve danışmanlık sunan icra avukatları, öncelikle borçlu ile alacaklı arasında arabuluculuk yapmaya çalışır. Borçlu ve alacaklı arasında gerçekleşen görüşmelerden sonra borç tahsil edilemezse araya icra müdürlüğü de girer. Böylece icra takibi başlamış olur. Davasını aldığı kişinin hakkını dava sonuna kadar savunur ve borcu tahsil etmek için uğraşır.

Borcu olan kişinin mal varlıklarına haciz getirilmesi, malların satışının gerçekleştirilmesi, alınacak borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi için çeşitli işlemlerin yürürlüğe konulması için talepte bulunarak sürecin takibini gerçekleştirirler. Borç için açılan kötü niyet taşıyan davalara itiraz edebilir ve bu dava süreçlerini takip ederler. Arabuluculuktan haciz takibine, haciz işlemlerinden eşya satışına kadar pek çok süreçte aktif rol oynamaktadırlar.

Avukata Mı İhtiyacınız Var

İcra Avukatına Sor

Çözüm Odaklı Danışmanlık

Davalar her ne kadar karmaşık görünsede avukatınız ile çok daha kola bir şekilde atlatabileceğiniz bir süreçtir. Antalya'da faaliyet gösteren büromuz ile çözüm odaklı danışmanlık veriyoruz.

Detaylı Araştırma Süreci

Davalarda en önemli etken dava öncesi ve sonrasında zaruri araştırmaların yapılması ve delillerin toplanmasıdır.

Hızlı Çözüm

Günümüzde davanızın kazanılmasından ziyade hız da bir o kadar önemli bir etkendir. Uzman ekibimiz ile hakkınızı en hızlı şekilde arıyoruz.

Antalya İcra Avukatı Görevleri

İcra avukatı görevleri, sunulan hizmetlerin birebir yerine getirilmesini kapsar. Alacaklıların başvurusu üzerine borçlu olan kişiler arasında arabuluculuk sağlayan icra avukatları, eğer arabuluculuk işlemi başarısız olur ve borç tahsil edilemezse davaya gider. İcra takibi ve haciz işlemlerinin başlatılmasına dair talepte bulunur. Bu doğrultuda talep onaylandığı takdirde icra, daha sonrasında haciz süreci başlar.

İnsanların evlerine haciz gelmesinin nedeni, ödemeleri gereken borcu vaktinde ödememelerinden kaynaklıdır. Haciz işlemleri banka borçlarından kaynaklı olarak sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Konu haciz işlemine gelmeden önce alacaklı ve borçlu arasında görüşmeler gerçekleşir ya da bu görüşmeler avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Borç tahsil edilemez ve arabuluculuk başarısız olursa, kişinin borcu ödemeye niyeti ya da durumu yoksa haciz işlemleri başlatılır.

İcra avukatlarının en önemli görevleri şunlardır:

 • İcra takiplerini gerçekleştirmek
 • Borçlunun taşınabilir veya taşınamayan mallarının tespiti
 • Haciz işlemlerini başlatmak
 • Alacaklı ve borçlu arasında arabuluculuk
 • İcra ve iflas hukuku alanında uzmanlaşmak
 • Karşılıksız çek davalarını takip etmek
 • İpotek, rehin gibi hakların kullanımını sağlamak
 • Müvekkillerini duruma göre sahip oldukları yasal haklar ve süreç konusunda bilgilendirmek

İcra avukatları hem icra hukukunu kapsayan hem de diğer hukuk alanlarındaki davalara bakabilmektedirler. Çünkü odaklarını icra hukuku üzerinde yoğunlaştırmış olsalar da hangi alanda uzmanlıkları olursa olsun her avukat her davaya bakar. İcra avukatı seçerken ise davanın daha başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için bu alanda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışmak baları oranını arttırır. Bazı avukatlar kendi alanları dışında dava almamayı tercih edebilirler. Bunun nedeni ise yapılan işin kalitesinin arttırılması ve uzman olunan alanlarda çalışmaların başarı oranının arttırılmasıdır.

İcra avukatları, icra davalarında gerçekleştirilen işlemlere ve dava sürecine mutlaka hâkim olmalıdır. Kendi yapabilecekleri ve müvekkilleri için yapabilecekleri şeyleri atlamadan eksik olarak gerçekleştirmelidirler. Aynı zamanda dava takibini kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek karşı tarafın ve mahkemenin attığı adımları da yakın bir şekilde takip etmeleri gerekir. Yeri geldiğinde itiraz haklarını kullanarak durumu değiştirebilir, arabuluculuk aşamasında borçluyu ya da alacaklıyı duruma göre ikna ederek olayları başlamadan çözebilirler. Bu nedenle inceleme, analiz ve insanlar ile olan ilişkileri iyi olmalıdır.

İcra avukatlarının en temel görevi ise meslek tanımında da olduğu gibi alacaklının borcunu borçludan arabuluculuk ya da gerekli yasal yollarla elde etmektir.

İcra avukatları en sık şu davalara bakar:

 • İhtiyati haciz davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • İstihkak davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Borçtan kurtulma davaları
 • Rehinin paraya çevrilmesi
 • Memur muamelesi şikâyet davaları

Sık Sorulan Sorular

Her Duruşmaya Katılmam Gerekir Mi?

Bir davayı açtığınızda eğer bir avukata vekalet vermemişseniz o davanın her duruşmasına geçerli bir mazeret olmaması halinde katılmak zorundasınız aksi halde dava düşecektir. Ancak bir avukat ile anlaştığınız takdirde duruşmalara katılmanıza gerek yoktur.

Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Genellikle davalarda ret oranlarının en büyük kaynağı davanın avukat nezdinde açılmamış olmasıdır. Şayet Türk hukukunda “usul esastan önce gelir” ilkesi gereğince, haklı olsanız dahi usulü hata yapılmış olması halinde davanız reddedilecektir.

Davam Hakkında Bilgi Alabilecekmiyim?

Yargılama sürecinin başından sonuna kadar, davanın her aşamasına müvekkillerimiz ile bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 

Başka Şehirde Yaşıyorum Davama Bakar Mısınız?

Hangi şehirde hatta ülkede yaşadığınızın bir önemi bulunmamaktadır. Tüm Türkiyede hizmet vermekteyiz. 

Avukata Nasıl Vekalet Verebilirim?

Tarafımızla iletişime geçerek vekalet bilgilerimizi talep etmeniz yeterlidir. Size vermiş olduğumuz bilgiler ile herhangi bir notere giderek “Avukat Vekaleti” demeniz yeterlidir. 

Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Davalarda avukatlık ücreti davanın türü ve ağırlığına göre değişmektedir. Ancak ücretler her halde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olamaz. Daha fazla bilgi almak için Resmini Gazeteyi inceleyebilirsiniz.

Antalya İcra Avukatı İletişim

Antalya icra avukatı iletişim bilgileri aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Her biri alanında uzman olan icra avukatlarımız ile icra hukukunu kapsayan davalarınızı en kolay şekilde atlatabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz aracılığıyla avukatlarımız ile görüşerek ön görüşme yapabilir ya da danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Yıldız&Candan Avukatlık Bürosu

Hukuki Sorunlarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bloğun Tamamını İnceleyebilirsiniz.