Miras Hukuku

Muris Muvazaası

Muris muvazaası, miras bırakan kişinin mirasçılarının miras haklarını ihlal etmek amacıyla üçüncü kişilerle yaptığı gizli anlaşmaları veya bazı hileli işlemleri ifade eder. Hukukta muris muvazaası, miras bırakanın mirasçılarından mal kaçırma amacıyla üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği anlaşmalar olarak tanımlanabilir. Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel muvazaa kuralları çerçevesinde değerlendirilir. Türk Borçlar Kanunu 19. […]

Muris Muvazaası Read More »

Reddi Miras Davası

Reddi Miras Davası

Reddi miras, mirasçıların, miras bırakanın ölümünden sonra mirası reddetme hakkına sahip oldukları bir hukuki işlemdir. Bu hak, mirasçılara, miras bırakanın borçlarından ve diğer yükümlülüklerinden korunma olanağı sağlar. Reddi miras davası, belirli prosedürler çerçevesinde açılması gereken bir davadır. Reddi Miras Nedir? Reddi miras, mirasçıların mirası reddetmeleri anlamına gelir. Mirasın reddedilmesi durumunda, mirasçı, miras bırakanın borçlarından sorumlu

Reddi Miras Davası Read More »