Ceza Hukuku

Sahte Senetten Dolayı Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?

Sahte senetle karşılaştım ne yapmalıyım ya da sahte senetten dolayı hakkımda icra takibi başlatıldı ne yapmalıyım gibi sorular, sahte senet ile ilgili sıklıkla sorulan sorulardır. Günlük yaşamda ve ticari yaşamda sahte senet düzenlenmesi insanları borca sokmaktadır. Bu nedenle kendi iradesi ve bilgisi dışında, imzası bulunmayan senetlerde borçlu olarak gösterilen pek çok kişi mağdur konumuna düşmektedir. […]

Sahte Senetten Dolayı Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım? Read More »

Facebook Üzerinden Dolandırıldım Ne Yapmalıyım

Facebook Üzerinden Dolandırıldım Ne Yapmalıyım

İnternetin kullanımının artmasıyla birlikte internet üzerinden dolandırılma vakaları da artmaktadır. Facebook üzerinden dolandırıldım ne yapmalıyım, paramı nasıl geri alırım gibi soruların sorulma sıklığı da artmıştır. Dolandırıcılık suçu son zamanlarda armış gibi gözükse de yüzyıllar öncesinden beri hayatımızda olan bir durumdur. Dolandırıcılık suçunda hileli davranışlar sergilenerek mağdurun rıza göstermesi sağlanır. Bu şekilde dolandırıcı, başkalarını mağdur ederken

Facebook Üzerinden Dolandırıldım Ne Yapmalıyım Read More »

Dolandırılan Para Nasıl Geri Alınır?

Dolandırılan Para Nasıl Geri Alınır?

Günümüzde dolandırıcılık, en sık karşılaşılan suçlar arasında yer almaktadır. İnsanların zaaflarından faydalanan ya da algılarını hile yoluyla yanıltarak gerçekleştirilen bu durum, internetin yaygınlaşması ile artık sanal ortamda da sıklıkla karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. Dolandırılan para nasıl geri alınır ya da dolandırıldım, ne yapmalıyım gibi sorular bu vakaların artışıyla birlikte çoğalmıştır. Dolandırıcılık özellikle sosyal medyada

Dolandırılan Para Nasıl Geri Alınır? Read More »

Facebook Üzerinden Hakaret Davası

Facebook Üzerinden Hakaret Davası

Facebook üzerinden hakaret davası sosyal medyanın yaygınlaşması ile sıklıkla karşılaşılan bir dava haline gelmiştir. İnternetteki anonimliğe güvenen kötü niyetli insanlar internet üzerinden hakaret, özel hayatın gizliliği ve dolandırıcılık gibi pek çok suçu işleyebilmektedirler. Sosyal medya üzerinden hakaret suçu Facebook, Tiktok, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden gerçeklemektedir. Hakaretin tek taraflı ya da karşılıklı

Facebook Üzerinden Hakaret Davası Read More »

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası

Cumhurbaşkanına hakaret suçu sık karşılaşılan suçlar arasında yer almaktadır. Bu suç Türk Ceza Kanunu madde 299’da ele alınmaktadır. Suçun belirtildiği başlık “devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suç” başlığıdır. Devletin egemenlik sembollerinden biri olan Cumhurbaşkanına yönelik hakaretler devletin saygınlığına zarar vermek ve cumhurbaşkanının temsil ettiği devlete ait manevi değerlere de hakaret etmek anlamına gelir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası Read More »

Zimmet Suçu

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan madde 226’ya göre düzenlenmiş bir suçtur. Genel ahlaka karşı işlenen suçlar kategorisinde yer almaktadır. Toplumu meydana getiren bireylerin bedensel, ruhsal, zihinsel ve ahlaki yapıları, bu suçta korunun hukuki değerlerdir. Toplumda ahlaki değerlere aykırı eylemler hukuka aykırı bir şekilde meydana gelebilmektedir. Bu durumlar hem bireyleri hem de

Müstehcenlik Suçu ve Cezası Read More »

Zimmet Suçu

Zimmet Suçu ve Cezası

Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 247’ye göre düzenlenmiş bir suçtur. Kamu idaresinin işleyişine ve güvenilirliğine karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 247’ye göre bu suç şöyle tanımlanmaktadır: Türk Dil Kurumu’na bakıldığında zimmet kelimesi pek çok anlama sahiptir. Ancak bu kelime hukuki olarak incelendiğinde kurum ya da kuruluşlarda görev

Zimmet Suçu ve Cezası Read More »

Görevi Kötüye Kullanma

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Görevi kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “millete ve devlete karşı işlenen suçlar” başlığı altında yer alır. Bu başlığın da altında yer alan 4. kısmın “kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar” başlığında ilk kısmında yer alır. Görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu madde 257’de ve üç fıkrasında düzenlenmiştir. Kanunda ayrıca suç

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası Read More »

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu ve Cezası

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesine göre düzenlenmiş bir suçtur. Madde 216’da yer alan bilgilere göre bu suç şöyle tanımlanmaktadır: Bu durumlar halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu ortaya çıkaran maddeler arasında yer almaktadır. Halkın herhangi bir şekilde ırk, din, mezhep, cinsiyet, sosyal sınıf ya da bölge ayrımı

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu ve Cezası Read More »

Uyuşturucu madde ticareti suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 188’de düzenlenmiştir. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bir biçimde ithal, ihraç ve ihmal eden kişiler cezalandırılmaktadır. Bu cezalar 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabileceği gibi 20.000 güne kadar adli para cezası da kesilebilmektedir. Madde 188’in

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası Read More »