Sahte Senetten Dolayı Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?

Sahte senetle karşılaştım ne yapmalıyım ya da sahte senetten dolayı hakkımda icra takibi başlatıldı ne yapmalıyım gibi sorular, sahte senet ile ilgili sıklıkla sorulan sorulardır. Günlük yaşamda ve ticari yaşamda sahte senet düzenlenmesi insanları borca sokmaktadır. Bu nedenle kendi iradesi ve bilgisi dışında, imzası bulunmayan senetlerde borçlu olarak gösterilen pek çok kişi mağdur konumuna düşmektedir. Bu nedenle kişiler haksız yere kötü niyetli kişiler tarafından icra takipleriyle uğraşmak zorunda kalabilmektedirler. Mağdur olan kişilerin, bu senedin sahte olduğunu tespit ettirmesi, kanıtlaması gerekir.

Sahte senet, kişinin kendisinin düzenlediği iddia edilen bir belgede yer alan imzanın ya da yazının geçerli olmaması anlamına gelmektedir. Senette yer alan imzanı sahte olup kendine ait olmadığı, imzanın bir taklit olduğu ya da kopya imza olduğu, senet üzerinde oynamalar yapıldığı gibi durumlarla sahte belge iddiası değerlendirilmektedir. Senedin sahte olduğu kanıtlanırsa bu durumda gerekli adımlar atılmaktadır.

Sahte senetlerle hayatımızın her alanında karşılaşma ihtimalimiz vardır. Bu nedenle bir senedin sahte olduğunun anlaşılması durumunda ne yapılması gerektiği bilinmelidir. Bir senet sahte ise ve bu fark edilmişse bu durumda gerekli yerlere başvuruda bulunmak gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman insanlar doğal olarak panikleyebilmektedir. Paniklemeden bir Antalya avukat veya hukuksal danışman ile iletişime geçmek gerekmektedir. Avukatlar hukuki süreçleri oldukça yakından takip edip gerektiği zaman kişilerin haklarını savunmakta ve ilgili süreçte gereken işlemleri gerçekleştirmektedirler.

Sahte Senetten Dolayı Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?
Sahte Senetten Dolayı Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?

Resmi Senet ve Adi Senette Sahtecilik

Sahte senetten dolayı hakkımda icra takibi başlatıldı ne yapmalıyım sorusuna gelmeden önce belgelerdeki sahteliğin tespit edilmesi konusuna değinmek gerekir. Bir alacağı bulunan senedin sahte olduğu gerekçesiyle açılan dava, aynı zamanda bir menfi tespit davasıdır. Senedin resmi ya da adi senet olup olmadığına göre sahte olduğunun öne sürülme şekli değişmektedir. Resmi ve adi senet memur ya da makamların katılımı olmadan taraflar tarafından hazırlanan bir senettir. Resmi senetler taraflarla birlikte noter ve benzeri resmi memur ve makamlar refakatinde onaylanan ve düzenlenen belgelerdir. Adi senet sahteliğinde ayrı dava açılabilmekte ve aynı zamanda açılmış bir davada sendin sahte olduğu iddiası ön sorun olarak kullanılabilmektedir.

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanını madde 208’in üçüncü fıkrasında yer alanlara göre davaya konu olan nedene ilişkin sahtelik iddiasının diğer davada ön sorun olarak kabul edilmesi durumunda buna ayrı bir davaya konu etmede davacının hukuki yararının bulunmaması söz konusuysa bu duruma göre yargı ve usuller yasaya uygun şekilde Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına verilir. Resmi bir senedin sahte olduğu iddiası ile dava açılacaksa bu durumsa ön sorun öne sürülemez ve senedin sahte olduğuna ilişkin başka bir dava açılacaktır. Çünkü resmi senetlere güven duyulmaktadır.

Resmi ve adı senedin sahteliğinin ileri sürülmesine ilişkin sonuçlar Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda diğerlerinden farklı olarak düzenlenmektedir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu madde 209’un ilk fıkrasına göre adi senette yer alan imza ya da yazı inkar edilmişse bu durumda bir karar verilene kadar o senet bir işlemde esas alınmaz. İşlemler tamamen durdurulmaktadır. Mahkemeden gelecek olan karar beklenir. Fakat resmi senette yer alan imza ya da yazı inkar edilirse bu durumda senet mahkeme kararıyla birlikte sahte olduğu tespit edilene kadar geçerli kabul edilmekte ve böylece her işlemde esas alınmaktadır.

HMK’da yer alan madde 208’in ilk fıkrasına göre bir belgenin sahte olduğu iddia edildiğinde, bu belgenin mahkemeye iletildiği tarih yazılır ve mühür basılır. Sahtelik nedeni senette yer alan yazılar ya da imza ile ilgiliyse bu durumda hakim davada imza ya da yazı inkarında bulunmuş olan davacıyı isticvap ederek elde ettiği bilgiler doğrultusunda bir kanaate varır. Kanaate varılmazsa davacı olan tarafa huzurda yazı yazdırılır ve imza attırılır. Bunlar için davacı mahkemeye gelmediği durumlarda ise inkar etmiş olduğu imza ve yazıyı kabul etmiş sayılmaktadır.

Sahte Senetten Dolayı Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?
Sahte Senetten Dolayı Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?

Sahte Senet İptali

Sahte senetten dolayı hakkımda icra takibi başlatıldı ne yapmalıyım diye soran insanlara verilecek en iyi cevap, senedin iptal edilmesi için başvuruda bulunmaktadır. Sahte belgeler hukuka aykırı olarak sahte imza ve bilgilerle hazırlanmış belgelerdir. Bu belgeler haksız kazanç elde etmek için kullanılmaktadır. Bir sahte senetle karşılaşılması durumunda bunu düzeltmek için başvurulabilecek bazı yöntemler vardır. Sahte senetler nedeniyle insanlar icra takibi gibi durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirler. Bu durum söz konusu olduğunda da takip edilecek adımlarla birlikte bu durumdan kurtulmak mümkündür.

Öncelikle sahte senetle karşılaşıldığında ya da sahte senet nedeniyle icra takibine hükmolunduğunda yapılması gereken bazı işlemler vardır. Bu işlemlerin yanı sıra alınması gereken önlemler de vardır. Öncelikle şüpheli senetleri anlamak için nasıl özelliklere sahip oldukları bilinmelidir. Sahte ya da şüpheli bir senetle karşılaşmamak ya da bu ihtimali azaltmak için şu adımlara dikkat edilmelidir:

  • Senette yer alan bilgilerin doğru ve tamamen eksiksiz olması gereklidir.
  • İmzaların geçerli ve gerçek imzalar olduğundan emin olunması gerekir.
  • Senette yer alan yazı ve imzaların tutarlı olması gerekmektedir.
  • Senedin üzerinde yer alan mühür ve kaşelerin orijinal olduğundan emin olunmalıdır.

Sahte bir senetle karşılaşıldığında ya da bu nedenle icra takibi başlatıldığında mutlaka bir avukat ya da hukuki danışman ile görüşmek önemlidir. Avukat ve danışmanlar size en doğru bilgileri sunarlar. Bunun yanı sıra hakkınızda açılmış bir icra talebi varsa bu sorunun da çözülmesini sağlamaktadırlar. Ayrıca yasal süreçleri takip eder ve her gelişmede müvekkilleriyle bilgi paylaşımında bulunurlar.

Sahte senedin iptal edilmesi için gerekli makamlara başvurmak gerekmektedir. Bu makamların nereler olduğu ve ne şekilde başvuru yapılması gerektiği gibi durumlardan haberdar olabilmek için avukatlarla çalışmak en iyi çözüm olacaktır. Sahte bir belgenin şikayet edilebilmesi için ilk başvurulacak olan yer polise şikayet etmektir. Yerel polis teşkilatları ya da mahkemeler aracılığıyla bu başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu durumda avukatlardan yardım almak gereklidir. Çünkü mahkeme ve mahkeme süreci takibi için oldukça önemli bir rol üstlenmektedirler.

Bir senedin sahte olması durumunda buna ilişkin belgeler toplamak gerekmektedir. Bu belgeler, senedin sahte olduğunu kanıtlamalıdır. Bu durumda toplanabilecek belgeler şunlardır:

  • İmzanın sahte olduğunu kanıtlar niteliğe sahip uzman görüşleri ve yorumları
  • Sahte senede ilişkin tüm belge ve yazışmalar
  • Şüphelenen kişilerle ilgili tanık ve ifadeler
  • Senedin düzenlenmiş olduğu yer ve tarihle ilgili deliller

İlgili mahkeme ya da makamlara başvuru yapıldıktan sonra sürecin takip edilmesi çok büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle bir avukatla çalışılması her zaman önerilen bir durumdur. Sahte senedin iptal edilmesi durumunda ya da soruşturma sonuçlandığında kişilere bildiri gönderilmektedir. Bu süreç boyunca sabırlı olmak çok önemlidir. Ayrıca süreç takibi de davanın bir parçasıdır. Dosya ile ilgili son durum ya da işlemler, avukatlar tarafından kişilere iletilmekte ve sonraki adımlar duruma göre atılmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir