Parada sahtecilik suçu

Parada Sahtecilik Suçu TCK 197

Parada sahtecilik suçu TCK 197 Türk parasını ya da halihazırda kullanımda olan yabancı bir parayı sahte ve yasal olmayan yollarla üretme suçuna verilen addır. Paranın sahte olduğunu bile bile parayı ülkeye sokma, bu parayı kullanma ve muhafaza etmek, bir yerden başak bir yere aktarmak gibi durumlar parada sahtecilik suçudur. TCK 197’ye göre cezasına açık bir şekilde hükmedilmiştir.

Parada sahtecilik suçu aynı zamanda Kamu Görevine Karşı Suçlar kategorisinde Türk Ceza Kanunu madde 197’de düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu madde 198’de paraya eşit değerler olarak adlandırılan devlet tahvili gibi kıymetli belge ve evrakların da parada sahtecilik suçu ile değerlendirileceği açıkla belirtilmiştir.

Söz konusu sahte paranın yabancı ya da Türk parası olması, paranın kağıt ya da madeni olması bir önem taşımamaktadır. Bu sahte paralar Türk lirası ise Türkiye kanunlarına göre, yabancı para ise yabancı ülkenin kanunlarına göre piyasada dolaşıyorsa, bu durum parada sahteciliğe girer TCK madde 197, suç unsuru sayılması ve ceza uygulanması için paranın Türk lirası ya da yabancı bir para olması hususunda ayrım gözetmemektedir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi parada sahtecilik suçuna neden olur:

Sahte Para Üretmek

Bir ülkenin ya da yabancı bir ülkede tedavülde olan paranın aynısını taklit ederek üretme anlamına gelir.

Sahte Parayı Ülkeye Sokmak

Sahte olduğu bilinen paranın Türkiye topraklarına sokulması ya da Türkiye içinde bir yerden bir yere nakledilmesini temsil eder. Bu durum sahte parayı ülkeye sokma suçuna neden olur.

Parada sahtecilik suçu
Parada sahtecilik suçu

Sahte Parayı Bulundurma ya da Muhafaza Etme

Sahte olduğu bilinen paranın saklanması, muhafaza edilmesi ya da piyasa sürülene kadar bekletilmesi gibi durumlar, sahte para bulundurma suçuna neden olur. Bu durumun suç sayılmasının nedeni, paranın her an kullanıma ya da dağıtıma başlanmasına müsait ortam hazırlamasıdır.

Sahte Parayı Tedavüle Sokmak

TCK madde 197-1’e göre, sahte paranın piyasaya sürülmesine “tedavüle sokmak” denir. Tedavül etmek sahte paranın ya da bu paraya eşit bir değerin piyasaya sokulmasıdır. Bunu gerçekleştiren kişilerin amaçları sahte değeri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmektir. Ancak bu sahte para ya da değerler bir başkasının egemenlik ya da kullanım alanına girmediği takdirde bu durum tedavüle sokma suçu olarak değil, tedavüle koyma suçuna teşebbüs olarak kalmaktadır. Aynı zamanda tedavüle koymak için bilerek muhafaza etme suçunu da oluşturur.

Sahte Para Kullanımını Kabul Etmek

Sahte para kullanımın kabul etmek TCK madde 197-2’ye göre yine suç unsuru sayılmaktadır. Paranın sahte olduğunu bile bile kabul etmek ve kullanmak, bu suça neden olur.

Sahte Olduğu Bilinmeyen Paranın Tedavüle Sokulması

Bu suç unsurunu oluşturan neden, kişinin parayı ilk aldığında sahte olduğunu bilmesi, daha sonra farkına varması ve bunu bilerek bu parayı kullanması, piyasaya sürmesidir.

Parada sahtecilik suçu
Parada sahtecilik suçu

Sahte Para Cezası

Sahte para cezası üç madde halinde incelenmektedir. Bunlar:

 • Sahte olduğu bilinmeden alınan paranın daha sonra niteliğini öğrendiği halde tedavüle koyan kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
 • Ülkede ya da yabancı ülkelerde kanuna uygun şekilde tedavülde olan paranın sahte para olarak üretilmedi ve ülkeye sokulması, nakledilmesi, saklanması ve tedavüle koyulması durumunda bu eylemleri gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında 2 yoldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 10.000 güne kadar adli para cezası
 • Paranın sahte olduğunu bilerek kabul eden kişi ya da kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılması

Sahte Para Cezasını Adli Para Cezasına Çevirme

Sahte para cezasını adli para cezasına çevirme için bazı işlemlerin uygulanması gerekir. Adli para cezaları, işlenen suçun hapis cezası ve adli para cezası şeklinde ya da tek başına adli para cezası olarak ödenmektedir. Parada sahtecilik suçu nedeniyle sadece Türk Ceza Kanunu madde 197-3’te belirtilen “sahteliği bilinmeden kabul ettiği parayı daha sonra niteliğini fark ederek tedavüle koyma suçu” sebebiyle verilen hapis cezaları, adli para cezalarına döndürülebilmektedir.

Erteleme durumu ise mahkeme tarafından verilen cezanın, cezaevinde infaz edilmesinden şartlı bir şekilde vazgeçilmesini belirler. Parada sahtecilik nedeniyle suçlanan kişinin hapis cezasının ertelenmesi de söz konusu olabilmektedir. Antalya avukat hizmetimiz ile durum hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kasten Öldürme Suçu Hakkında Bilgi Almak için Tıklayın!

Hüküm açıklamasının geri bırakılması, sanık ile ilgili hükmü verilen cezanın bir denetim süresi boyunca sonuç vermemesi, ceza sonucundan bir şey elde edilememesi gibi nedenlerle davanın düşmesine neden plan ceza muhakemesidir. Parada sahtecilik suçu yüzünden verilen hapis cezası ya da adli para cezası hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılması ile mümkünüdür.

Uzlaşma ve Zaman Aşımı

Uzlaşma ve zaman aşımı gibi unsurlar davanın sürecine ve cezaya etki eden süreçlerdir. Uzlaşma adı verilen durum, suçlanan kişi ile bu suç doğrultusunda mağdur olan kişinin uzlaşması, iletişime geçmesi ve anlaşmasıdır. Parada sahtecilik, uzlaşma ile çözülen suçlardan değildir. Parada sahtecilik suçu, “şikayete tabi suçlar” kategorisinde yer almaz ve savcılık tarafından soruşturulmaktadır. Bu suçlara ilişkin şikayet süresi yoktur.

Zaman aşımı, suçun işlenmesinden sonra belli bir süre zarfında sonuçlanmamışsa ceza davasının düşmesine neden olur. Türk Ceza Kanunu madde 197-1’e göre gerçekleşen yargılamada dava zaman aşımı 15 yıl, Türk Ceza Kanunu 197-2-3’e göre yapılan yargılamalarda dava zaman aşımı 8 yıldır. Bu zaman aşımlarına kadar suç istenilen zaman sorgulanabilmektedir.

Parada sahtecilik suçu
Parada sahtecilik suçu

Türk Ceza Kanunu 197

Türk Ceza Kanunu 197 sahte paraya ilişkin suçların ve cezalarının düzenlenmesi üzerine tasarlanmış bir maddedir. Yabancı ülkelerde ya da Türkiye’de kullanılan paraların sahte bir şekilde taklit yordamıyla basılması suçuna parada sahtecilik adı verilmektedir. Sahte parayı bilerek kabul etmek, kullanmak, nakletmek, ülkeye sokmak, üretmek gibi durumlara parada sahteciliğe neden olan suç unsurlarıdır.

Parada sahtecilik, özgü suçlar kapsamında düzenlenmektedir. Bu nedenle bu suçun faili herkes olabilmektedir. Parada sahtecilik suçunda suçun mağduru toplum olarak nitelendirilmektedir. Fakat sahte parayı ve kullanımı kabul edilen kişi ya da kişiler bu suçun mağduru kabul edilmemektedir.

Suçu oluşturan unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Bir ülkenin para biriminin sahte bir şekilde üretilmesi, basılması, düzenlenmesi ya da değiştirilmesi
 • Üretilen sahte paranın ülkeye sokulması
 • Sahte paranın ülke içinde ya da ülke dışında nakledilmesi
 • Sahte paranın saklanması ya da muhafaza edilmesi
 • Sahte paranın dolaşıma sokulması (bir diğer deyişle tedavüle sokulması)
 • Sahte parayı bilerek kabul edip kullanmak
 • Sahte paranın sahte olduğunu bilmeden kabul etmek ve daha sonra paranın sahte olduğunu öğrenip kullanmaya, dolaşıma sokmaya devam etmek

TCK 201’ e göre parada sahtecilik suçunda etkin pişmanlık hakkındaki hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre sahte olarak parayı üreten, ülkeye sokan, taşıyan, saklayan ve tedavüle koyan kişilerden biri bu durum resmi makamlarınca tespit edilmeden önce paranın üretildiği ve muhafaza edildiği yerlerin ele geçirilmesini sağlarsa hakkında ceza verilmez. Aynı zamanda sahte paraları ve üretimde kullanılan eşyaları üreten kişiler, resmi kurumlar öğrenmeden önce suç ortaklarının yakalanmasını sağlarsa hakkında ceza verilmez.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Summary
Parada Sahtecilik Suçu TCK 197
Article Name
Parada Sahtecilik Suçu TCK 197
Description
Parada sahtecilik suçu TCK 197 Türk parasını ya da halihazırda kullanımda olan yabancı bir parayı sahte ve yasal olmayan yollarla üretme suçuna verilen addır. Paranın sahte olduğunu bile bile parayı ülkeye sokma, bu parayı kullanma ve muhafaza etmek, bir yerden başak bir yere aktarmak gibi durumlar parada sahtecilik suçudur. TCK 197’ye göre cezasına açık bir şekilde hükmedilmiştir.
Author

1 thoughts on “Parada Sahtecilik Suçu TCK 197”

 1. Geri bildirim: Baba Ölmeden Mirası İstediği Evladına Verebilir Mi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir