Baba Ölmeden Mirası İstediği Evladına Verebilir Mi Miras avukatı

Baba Ölmeden Mirası İstediği Evladına Verebilir Mi

Baba ölmeden mirası istediği evladına verebilir mi sorusu genel olarak sağlar arası kazandırma çerçevesinde incelenmektedir. Kanunun öngördüğü durumlara ve kurallara dayanarak baba, mirasını istediği evladına verebilir. Kanun, belli sınırlar içinde buna izin verir ve bu sınırlara “tasarruf edilebilir kısım” adı verilir. Bu sınırlar içinde kişi dilediği özgürlüğe sahiptir. Tasarruf edilebilir kısım, paylı mirasçıların saklı paylarının dışında kalan kısmı temsil eder. Muris kişi, saklı paylı mirasçılara ait saklı payların yok sayılmaması şartıyla mallarını istediği mirasçıya bırakmaktadır.

Baba, mirasını tek bir çocuğuna bırakma hakkına sahiptir. Hukuksal kurallara uygun bit irade beyanı gerçekleştirmelidir. Muris yaşarken, geçersizliği ileri sürülmeyen durumlar içindedir. Fakat murisin vefat etmesinden sonra diğer mirasçılar tenkis adı verilen bir talepte bulunabilirler. Böylece diğer mirasçıların saklı paylarının ihlal edilmesi sebebine dayanarak tenkis davası açabilir hale gelirler. Var olan haklar hakkında daha fazla bilgi alabilmek için Antalya avukat hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Anne ve baba mallarını istediği kişiye bırakabilmektedir. Kişiler, ölümlerinden önce de mal varlığı üzerinde düzenleme yapma hakkına sahiptirler. Kişiler mirasçı atama ya da vasiyet yoluyla istedikleri kişilere miras bırakabilirler. Kişilerin tasarruflarının da bir sınırı vardır ve bu sınır saklı paya sahip saklı mirasçıları ilgilendirir. Sahlı pay sahibi olan bu mirasçılar kanunda belirtilen saklı paylarını alarak miras haklarını elde edebilirler. Başka durumlarda ise saklı paya sahip olan bu mirasçılar, haklarında yapılan bu ihlali tenkis davası açarak ileri sürebilirler. Saklı paya sahip mirasçılar şu kişilerdir:

  • Murisin sağ eşi
  • Murisin altsoyu
  • Murisin anne babası

Anne Malını İstediği Evladına Verebilir Mi Hukuk

Anne malını istediği evladına verebilir mi hukuk açısından babanın miras bırakması ile aynı işlemektedir. Belli sınırlar içerisinde anneler, istekikleri evladına mal varlıklarını verebilmektedir. Anak bunun anlaşılması durumunda sasklı paylarını almak üzere saklı mirasçılar da bazı işlemler yapabilmektedir.

Mal varlıklarını yaşadıkları süre zarfında avukatlara verdikleri ya da hazırlattıkları dilekçeler ile beyan edebilirler. Bu dilekçeler miras sahibi öldükten sonra mirasçılara aktarılır. Mal paylaşımında bir adaletsizlik söz konusuysa diğer mirasçılar bu duruma itiraz edebilir.

Mirasın Paylaşıldığı Anlaşılırsa Diğer Mirasçılar Ne Yapar

Mirasın paylaşıldığı anlaşılırsa diğer mirasçılar ne yapar sorusu, bu durumla karşılaşan mirasçılar arasında merak edilen bir konudur. Muris kişi, sağlığından gerçekleştirdiği vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile mal varlığını özgürce mirasçılar arasında paylaştırabilmektedir. Ancak bu paylaşımlar ölüme bğlı tasarruflar şartlarına uyduğu müddetçe geçerli olmaktadır.

Muris tarafından gerçekleştirilen ölüme bağlı tasarruf için diğer mirasçıların murisin sağlığında karşı çıkma hakları bulunmamaktadır. Fakat murisin ölümünden sonra diğer mirasçılar için farklı adımlar atılması söz konusu olmaktadır.

Bu adımlardan biri tenkis davasıdır. Diğer mirasçıların tenkis davası açma hakları bulunmaktadır. Muris, ölüme bağlı tasarrufların mirasçıların saklı payını ihlal etmesi durumunda gerçekleşir. Bu durumda saklı paylı mirasçılar tenkis davası açabilir ve murisin tasarrufu geçersiz kılınır.

Parada Sahtecilik Suçu TCK 197 için tıklayın!

Bir diğer durum ölüme bağlı tasarrufun iptalidir. Diğer mirasçılar ölüme bağlı tasarrufun iptali davasını açabilirler. Bu dava ile murisin sağken yaptığı ölüme bağlı tasarruflar diğer mirasçılar tarafından iptal edilmektedir. Böylece mal varlığının dağıtımı tekrar yapılmaktadır.

Babanın sağken mal kaçırma durumuna karşı da bir dava söz konusudur. Muris Muvazaası, yani Mirastan Mal Kaçırma Davası ile hakları ihlal edilen mirasçılar haklarını alabilmektedir.

Baba Ölmeden Önce Mirasını Nasıl Devreder

Bu konularla ilgili merak edilen bir diğer soru baba ölmeden önce mirasını nasıl devreder sorusudur. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan bilgilere göre miras bırakan kişinin birinci derecede mirasçıları, onun altsoyu olarak tanımlanır. Çocuklar eşit mirasçılardır. Buna göre çocuklar murisin birinci derece yasal mirasçılarıdır. Bu çocukların miras payları eşittir. Aynı zamanda saklı pay sahibi mirasçı olarak da geçerler. Kanuna göre saklı payları kanunui miras paylarının yarısı olarak kabul edilmektdir. Dolayısıyla miras bırakan muris, her çocuğunun miras payının yarısına dokunmadan mal varlığını istediği gibi paylaştırabilmektedir.

Eğer baba henüz yaşıyor ve mirasını istediği çocuğa devretmek istiyorsa diğer mirasçıların saklı payına dokunulmamalıdır. Ayrıca diğer mirasçılardan miras kaçırmak amacıyla devir yapılmamalıdır.

Saklı pay ve miras konularında yardıma ihtiyaç duyuyorsanız Antalya avukat hizmetleri yardımıyla durum hakkında bilgi alabilirsiniz.

Evlatlar Arası Mal Paylaşımı

Evlatlar arası mal paylaşımı ve işleyiş biçimi kanun tarafından oldukça net bir şekilde açıklanmıştır. Altsoy olan evlatlar murisin birinci derece mirasçısı olarak kabul edilmektedir. Bu mirasçılar, kanun önünde eşit haklara ve miras payına sahiptir. Bu mirasçılar aynı zamanda saklı pay sahibi sıfatıyla da anılmaktadırlar. Saklı pay, yasal mirasın yarısı olarak ele alınır. Yani muris ile her bir evladı için yasal miras payının yarısına oranla paylaşım gerçekleştirilir. Saklı payını korumak suretiyle baba ya da anne, mal varlıklarını dilediği şekilde evlatlarına bölüştürebilir.

Kişiler sağken de tasarruflarını istedikleri gibi evlatları arasında pay edebilirler. Kişiler sağ iken malının bir kısmını mirasçı olmayan yabancı bir kişiye de devredebilmektedir. Bu tasarruf geçerli olsa da altsoya ait mirasçıların saklı paylarına zarar gelmemesi gerekir. Eğer birinci derece mirasçıların saklı paylarına zarar gelirse bu durumla bu mirasçılar temyiz davası açabilirler. Böylece miras paylarını geri alabilirler.

Anne ve baba, sağken mal varlıklarını paylaştırabilirler. Bunu, onlar öldükten sonra avukat aracılığıyla mirasçılara iletilecek bir vasiyet dilekçesi aracılığıyla da yapabilirler. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak ve dilekçenin nasıl hazırlanacağını öğrenebilmek için Antalya avukat hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Miras paylaşımı iki şekilde gerçekleştirilebilir:

  • Mirasın dava yoluyla paylaşılması
  • Mirasın anlaşma yoluyla paylaşılması

Dava yoluyla miras paylaşımı, mirasçıların kendi aralarında anlaşamaması durumunda ortaya çıkar. Bu dava mirasçılardan yalnız biri tarafından da açılabilmektedir. Böylece miras paylaşımının mahkeme tarafından incelenip dağıtılmasına karar verilir. Bu dava aynı zamanda “ortaklığın giderilmesi davası” olarak anılsa da bu dava “miras taksim (paylaşım)” davasıdır.

Mirasın anlaşma yoluyla paylaşımında mirasçılar, miras mallarının paylaşımına ilişkin anlaşma yaparlar. Dilerlerse Antalya avukat yardımıyla miras paylaşımına dair belge hazırlayabilirler. Buna miras taksim sözleşmesi adı verilmektedir. Fakat mirasçıların miras paylaşımına ilişkin anlaşamaması durumunda mirasçılardan herhangi biri dava açabilir. Böylece mirasın dava yoluyla paylaşımı gerçekleşmiş olur. Miras, mahkeme kararıyla paylaştırılır.

Mirasçılar üç farklı türde incelenir:

  • Birinci derece mirasçılar: Miras bırakan kişinin altsoyu, yani birinci derece mirasçılarıdır. Birinci derece mirasçılar arasında çocuklar yer almaktadır. Bu çocuklar birinci derece mirasçılara düşen payı alırlar. Çocuklardan biri vefat etmişse hilafet yoluyla miras vefat eden çocuğun altsoyuna geçmektedir. Yani miras yine vefat eden 1. derece mirasçının çocuğuna geçecektir.
  • İkinci derece mirasçılar: Miras bırakan kişinin anne ve babasını temsil etmektedir. Birinci derece mirasçılar sağ değilse bu miras bırakan kişinin anne-babasına düşen miras eşit şekilde kalır. Anne ve baba mirasçıdan önce vefat etmişse ölen kişinin payı miras bırakan kişinin kardeşine geçer.
  • Üçüncü derece mirasçılar: Miras bırakan kişinin anneanne, dede gibi büyüklerini temsil eder. Onlar sağ değilse miras murisin büyükanne ve büyükbabalarının altsoyuna geçer.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Summary
Baba Ölmeden Mirası İstediği Evladına Verebilir Mi
Article Name
Baba Ölmeden Mirası İstediği Evladına Verebilir Mi
Description
Baba, mirasını tek bir çocuğuna bırakma hakkına sahiptir. Hukuksal kurallara uygun bit irade beyanı gerçekleştirmelidir. Muris yaşarken, geçersizliği ileri sürülmeyen durumlar içindedir. Fakat murisin vefat etmesinden sonra diğer mirasçılar tenkis adı verilen bir talepte bulunabilirler. Böylece diğer mirasçıların saklı paylarının ihlal edilmesi sebebine dayanarak tenkis davası açabilir hale gelirler. Var olan haklar hakkında daha fazla bilgi alabilmek için Antalya avukat hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
Author

1 thoughts on “Baba Ölmeden Mirası İstediği Evladına Verebilir Mi”

  1. Merhaba benim babam yaşıyor biz üç kız kardeş ve bir abim var benim babam dedemden kalan arazileri amcamlarla bölüşürken hepsini abimin üstüne yapmış ileri zamanda bişey yapabilir miyiz ?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir