Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu Nedir

Kasten öldürme suçu nedir sorusu, bu konuda araştırma yapan kişilerce merak edilen konulardan biridir. Cinayet suçunu bile isteye gerçekleştirilmesi durumunda buna kasten adam öldürme denir. Birinin, bir başkasının hayatını kendi iradesiyle ve isteyerek alması sonucundan bu suç ile yargılanırlar. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 81. maddeye göre temel olarak değerlendirilmektedir. 82. maddede ise nitelikli türü olarak değerlendirilmektedir. Kişinin yaşama hakkı, kasten öldürme kanunu ile korunmaktadır.

Kişilere Karşı Suçlar kapsamında Hayata Karşı Suçlar kategorisinde yer alan kasten adam öldürme suçu iki türde sınıflandırılmaktadır. Bunlar şunlardır:

 • Nitelikli adam öldürme
 • Temel adam öldürme

Adam öldürme suçu, herkes tarafından işlenebilen bir suç olmakla birlikte, anne karnındaki bir bebeği öldürmek, bebek ölü doğacağı için kasten adam öldürme kategorisinde girmemektedir. Bu suçlar çocuk öldürme suçu adı altında değerlendirilmektedir. Kişilerin kendi hayatlarına son vermesi ise yine adam öldürme suçu değildir. Ancak bu kişi, kendini öldürmek için birisi tarafından yönlendirilmişse, yönlendiren kişi intihara yönlendirme suçu kapsamında yargılanmaktadır. Antalya avukat hizmetleri aracılığıyla durum hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Kasten adam öldürme suçunun çeşitleri de vardır. Türk Ceza Kanunu, kasten adam öldürme suçunu çok keskin bir şekilde belirlemiş ve birbirinden ayırmıştır. Kasten adam öldürme suçunun işleniş şekilleri vardır ve buna göre sınıflandırılırlar.

İhmali davranışla adam öldürme, hukuken gerekli şeylerin olmaması sonucu gerçekleşen adam öldürme suçlarından biridir. Bu suç, kasten adam öldürme suçudur.

Bilinçli ve hedefe yönelik adam öldürme ise icrai hareketlilik olarak bilinen bir suç olmakla beraber, suçu işleyen kişi bu durumda aktif rol oynamaktadır. Kanunda bu durum ile ilgili net bir sınıflandırma yer almamaktadır.

Nitelikli Kasten Adam Öldürme Suçu

Nitelikli adam öldürme suçu temel ve nitelikli adam öldürme olarak iki kategoride incelenmektedir. Bu durumlarda adam öldüren tekil veya çoğul kişiler ağır ceza üzerinden cezalandırılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’na göre nitelikli adam öldürme suçu sayılan haller şunlardır:

 • Gebe olan bir kadını öldürme
 • Töre için adam öldürme
 • Aynı anda birçok kişinin canına mal olan nükleer silahlar, bomba vb. araçlar kullanarak adam öldürme

Nitelikli adam öldürme halleri 765 sayılı TCK’nın 449 ve 450. maddelerinde yer almaktadır. Nitelikli adam öldürmenin de bazı türleri vardır.

Planlı Adam Öldürme Suçu

Planlı adam öldürme suçu, nitelikli adam öldürme kapsamına girmektedir. TCK 81 1-a maddesinde bir suç işlemeye karar alan ve bu suçu belli bir zaman içinde yapmayı planlayan kişilerce gerçekleştirilen suç türüdür. Bu suçun planlanarak bir zaman içinde gerçekleştirilmesi, suçu planlayarak yapmak ya da tasarladıktan sonra gerçekleştirmek bu kategoriye girmektedir. Antalya avukat hizmetleri aracılığıyla daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bir suçun planlı adam öldürme suç sayılabilmesi için şu şartları karşılaması gerekir:

 • Suça ilişkin bir plan yapılmış ve plana göre suçu işlemişse
 • Yapılan plandan vazgeçmemek ve suçu işlemeye kesin olarak karar vermişse
 • Öfkesi ya da suç işlemeye olan hevesinin geçmesine yetecek bir zaman geçmiş ancak kişi yine de suçu işlemişse

Canavarca Hislerle ve Eziyet Çektirerek Adam Öldürme

Bir kişiyi acı çektirerek ya da eziyet ederek, bu durumdan zevk alarak öldürme durumundaki suçlar bu kategoride incelenmektedir. TCK 82 2-b maddesince düzenlenmiş bir suçtur. Toplumun kabul edemeyeceği vahşi bir suç sayılmaktadır. Şu durumlar karşısında işlenen suç bu kategoriye girer:

 • Öldürülen kişi psikolojik ya da fiziksel olarak acı çektirmek suretiyle vahşice öldürülmüşse
 • Vicdan duygusundan yoksun bir şekilde öldürülmüşse
 • Zevk alarak acı çektirme, işkence etme suretiyle öldürülmüşse
 • Öldürmekten zevk alma, canavarca hisler besleyerek acımadan öldürme,

gibi durumlarda bu suç canavarca hislerle öldürme suçuna girer.

İhmali Davranışla Kasten Adam Öldürme

İhmali davranışla kasten adam öldürme adından da anlaşılacağı üzere ihmale dayalı adam öldürmelerden kaynaklanan suçtur. Bu kapsama girebilmesi için işlenen suç şu unsurları barındırmalıdır:

 • Kişiye o durumda bir müdahalede bulunma şansı varken bu müdahaleyi gerçekleştirmemek. Bu duruma seyirci kalmak,
 • Hayati tehlike söz konusuyken kişinin yalnız bırakılması, terk edilmesi ve bu nedenle kişinin hayatını kaybetmesi

Bu gibi durumlarda kişiye yardım etmemek, onu kaderine terk etmek ve müdahale imkanı varken müdahale etmemek kişinin ölümüne neden olmuşsa bu kapsamdaki durumlar ihmali davranışla kasten adam öldürme sayılmaktadır. Antalya avukat ve avukatlık hizmetleri ile durumunuz hakkında profesyonel hizmet alabilirsiniz.

TCK 81 1 Nedir

TCK 81 1 nedir sorusu, kasten adam öldürme suçlarında en merak edilen sorulardan biridir. TCK’nın 81 1 maddesine göre, bir bireyi kasten öldüren kişiler müebbet hapis cezasına çarptırılmaktadır. Kasten Öldürme Sucu ve Cezası olarak değerlendirilen TCK 81 1’e göre kasten adam öldürme suçlarının cezası verilmektedir.

Kasten adam öldürme suçlarına ve cezalarına ilişkin hükümler taşıyan bu kanunlara göre kişinin işlediği cinayetler bir kategoriye alınmaktadır. Bunun sonucu olarak da kişiye en uygun ceza verilmektedir. Kasten adam öldürme suçuna ilişkin hükümleri barındıran TCK 81 1 maddesi, kasten adam öldürme suçunu işleyen kişilerin müebbet hapis cezası alması yönünde hükümler barındırmaktadır. Cinayetin işleniş biçimine, ihmale dayalı olup olmadığına, planlanıp planlanmadığına ya da diğer unsurlara bakılarak diğer maddelerde yer alan unsurlar dahilinde kişiye cezai işlem uygulanır.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası

Kasten adam öldürme suçunun cezası birini öldürme biçimine ve olayın durumuna bağlı olarak değişkenlik barındıran bir durumdur. TCK’da yer alan maddelere bir bıçak ya da kesici aletle adam öldürmek, silahlı adam öldürme olarak değerlendirilmektedir. Adam öldürmenin durumuna, cinayet işlenen şartlara ve ortamına bakılarak hangi kategoriye gireceğine karar verilmektedir.

Silahla adam öldürmenin cezası kesin olarak müebbet hapistir. Silahla adam öldürmek, kasten adam öldürmeye girmektedir. İhtimal nedeniyle gerçekleşen kasten adam öldürme suçunun cezası ise ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır.

 • Ağırlaştırılmış müebbet yerine 20-25 yıl,
 • Müebbet yerine 15-20 yıl,
 • Başka durumlarda ise 10-15 yıl hapis cezası verilebilmektedir.

Eziyet çektirerek canavarca hislerle öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır. Planlı bir şekilde adam öldürme suçunun cezası TCK’ya göre yine ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır.

Namus ya da töre için adam öldürme gibi durumlarda bazı durumların bir sonucu olarak gösterilmeye çalışılıp hafifletilmek istenmektedir. TCK 82 1 k maddesinde yer alan hükme göre töre ve namus gibi durumlardan dolayı insan öldürme suçu, nitelikli adam öldürme suçuna girmektedir. Suçu gerçekleştiren kişi, öldüreceği kişinin töreye aykırı davranışlar sergilemesi sebebiyle ölümü hak ettiğini düşünerek eyleme geçer. Bu durumda bu cinayetler kesinlikle kasten adam öldürme kategorisinde yer almaktadır.

Namus ya da töre cinayeti olarak adlandırılan bu cinayetlerde töre öne sürülerek adam öldürme durumları bazı noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Uygulamaya göre töre cinayeti olarak adlandırılan bu cinayet türü halk arasında böyle bilinse de töre cinayeti olarak değil, kasten adam öldürme olarak geçmektedir. Aldatma, kız kaçıma, yazılı olmayan kurallara uymama, aile içinde suç işleme, kan davası gibi nedenlerle işlenen, karşı tarafın yaşama hakkını elinden alan kişiler kasten adam öldürme suçu üzerinden yargılanmaktadırlar.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Summary
Kasten Öldürme Suçu Nedir
Article Name
Kasten Öldürme Suçu Nedir
Description
Kasten öldürme suçu nedir sorusu, bu konuda araştırma yapan kişilerce merak edilen konulardan biridir. Cinayet suçunu bile isteye gerçekleştirilmesi durumunda buna kasten adam öldürme denir. Birinin, bir başkasının hayatını kendi iradesiyle ve isteyerek alması sonucundan bu suç ile yargılanırlar. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 81. maddeye göre temel olarak değerlendirilmektedir. 82. maddede ise nitelikli türü olarak değerlendirilmektedir. Kişinin yaşama hakkı, kasten öldürme kanunu ile korunmaktadır.

1 thoughts on “Kasten Öldürme Suçu Nedir”

 1. Geri bildirim: Parada Sahtecilik Suçu TCK 197

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir