Ülkeye Giriş Yasağı Kararına İtiraz

Ülkeye Giriş Yasağı Kararına İtiraz

Ülkeye giriş yasağı kararına itiraz için başvurulması gereken makamlar ve uygulanması gereken adımlar vardır. Yabancılar hukukunda, yabancıların bazı durumlarda ülkeye girmesi engellenebilmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile bu durum ve şartlar belirlenmiştir. Ülkeye giriş yasağına itiraz için iptal davası açılabilmekte ve durumun yeniden incelenmesi talep edilebilmektedir. Sınır dışı edilme gibi ülkeye girmeyi yasaklayan kararlar idari işlem niteliği taşımaktadır ve bu karara karşı idari yargıda iptal davaları görülebilmektedir.

Deport yani sınır dışı edilmek, Türkiye’de bulunan yabancı bir vatandaşın ülkeden sınır dışı edilmesi ve hakkında ülkeye giriş yasağının koyulmasına ilişkin kararları içermektedir. Sınır dışı kararı keyfi verilen bir karar değildir ve bazı durumların sonucu olarak ortaya çıkar.

Bir kişinin sınır dışı edilebilmesi için bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Ayrıca bu karar Göç İdaresi Müdürlüğü ya da yabancıların yaşadığı il valiliği tarafından verilmektedir. 6458 sayılı kanunda yer alanlara yabancı bir vatandaş şu nedenlerle sınır dışı edilmektedir:

 • Terör örgütü yöneticisi, destekçisi ya da üyesi olmak ya da çıkar amaçlı suç örgütüne bağlı olmak
 • İşlediği suç nedeniyle hapis cezası almış ve idare tarafından sınır dışı edilmesi uygun görülmüş olmak
 • Türkiye sınırları içinde bulunduğu sürede geçimini yasal olmayan yollarla sağlamak
 • Kamu düzeni ve güvenliğini ya da kamu sağlığını tehlikeye atacak, düzeni bozacak unsurlar oluşturmak
 • Türkiye sınırlarına girmek için yapılan vize ve ikamet belgelerinde gerçek dışı bilgilere yer vermek
 • İkamet izninin iptal olması
 • Vize ya da vize muafiyeti süresinin 10 günden fazla aşılması ya da bu vizenin iptal edilmesi
 • Çalışma izni olmadan çalışmak ve bunun tespit edilmesi
 • İkamet izni olan, bu sürenin sona ermesinden sonra bir gerekçe sunmaksızın ikamet izin süresinin ihlali
 • Türkiye’ye yasal giriş ve çıkışların ihlal edilmesi
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilip bu korumadan hariç tutulan, başvurusu kabul edilemez olan, başvurusunu geri çekmiş sayılan ya da geri çeken, uluslararası koruma süreci sona eren ya da iptal edilenlerin hakkında verilen en son karardan sonra Türkiye’de kalma hakkı mevcut olmayan kimseler
 • İkamet izni uzatma başvurusunun reddedilmesine rağmen 10 gün içinde Türkiye’den ayrılmayanlar

Bu durumlar nedeniyle sınır dışı kararı verilebilmektedir. Bir devlet sınır dışı kararını kendi vatandaşına uygulayamaz, bu durum yabancı vatandaşlar için geçerlidir. Haklarında sınır dışı kararı verilen yabancı vatandaşlar bu duruma itiraz edebilmektedirler.

Haklarında Deport Kararı Verilmeyen Kişiler

Ülkeye giriş yasağı kararına itiraz ya da sınır dışı kararına itiraz gibi konular yabancılar tarafından en sık sorulan sorulardır. Devlet kendi vatandaşını sınır dışı edemese de yabancı vatandaşları sınır dışı etme hakkına sahiptir. Bunu keyfi olarak yapamayacağı gibi hakkında sınır dışı kararı verilecek olan yabancı vatandaşın bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sınır dışı edilemeyen yabancı vatandaşlar da söz konusudur.

Sınır dışı edilemeyen kişiler şu özelliklere sahiptir:

 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezası alacak olmak, onur kırıcı ve insanlık dışı cezaya ya da işkenceye maruz kalacağı konusunda gerekli kanıtlara sahipse
 • Yaşı çok ileriyse, hamilelik durumu söz konusuysa ya da ciddi sağlık sorunları nedeniyle seyahat etmesi riskli görülüyorsa
 • Hayati durumlar barındıran bir hastalığa sahipse (kanser vb.) ve bu hastalık için tedavi süreci ülkede devam ediyorsa
 • Fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddet mağdurlarının tedavileri devam ediyorsa
 • Mağdur destek sürecinden yararlanılıyorsa (insan ticaret mağdurları vb.)

Ülkeye Giriş Yasağı Kararına itiraz ve İptal Davası

Ülkeye giriş yasağı kararına itiraz süreci, yardım alınmadan oldukça karmaşık bir süreç haline gelebilmektedir. Ülkeye giriş yasağının ya da sınır dışı edilme durumunun anlaşılması genellikle ülkeye girerken yapılan işlemler esnasında ortaya çıkmaktadır. Ülkeye giriş yasağı ve sınır dışı edilme sürecinde valilik tarafından sunulan gerekçeli sınır dışı kararının yabancıya tebliğ edilmesiyle başlamaktadır. Deport kararı yabancıya ulaştıktan sonra bazı işlemler yerine getirilir. Bu işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Sağlık muayenesinden geçme
 • Yabancı vatandaşın ülkeyi terk etmesinin talebi
 • Ülkeyi gönüllü olarak terk etmeyen ya da zorunlu bir şekilde gözetim altına alınması istenen kişilerin geri gönderme şubelerinde idari gözetim altında tutulması
 • Sınır dışı ya da ülkeye giriş yasağına bir itiraz ya da iptal davası açılmamışsa kişilerin sınır dışı işlemlerinin ya da giriş yasağı işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Hakkında sınır dışı ya da giriş yasağı bulunan kişiler, bu işlemlerin kendilerine tebliğ edilmesinden sonraki 7 gün içinde duruma itiraz edebilmektedirler. İdare mahkemelerinde itiraz davası açabilmektedirler. Dava açılırsa bu dava süreci boyunca yabancı vatandaş sınır dışı edilemez.

Sınır dışı edilme ya da ülkeye giriş yasaklarının kaldırılması için bu kararlara karşı itiraz davası açılmalıdır. Belirlenen süreler içinde yetkili idare mahkemelerinde dava açılmalıdır. Sınır dışı kararına itiraz davası, bu kararın verildiği valiliklere karşı açılan bir davadır. Yani davada yetkili ve görevli mahkemeler, kararın verildiği valiliğin yer aldığı ildeki mahkemeler olmalıdır. Sınır dışı kararına itiraz davasında idare mahkemesine 7 gün içinde başvuru gerçekleşmelidir. Kararın iptal edilmesi için açılacak olan davada mevzuatta mahkemelerin 15 gün içinde karar vermesine ilişkin hükümler yer almaktadır. Ancak genel uygulamalarda bu süre 4 ya da 6 ay arası sürebilmektedir. Mahkemenin kararı kesindir ve temyize başvurulamaz. Fakat iptal davalarının reddedilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine tedbir talepli bireysel başvuru yapılabilmektedir.

Hakkında sınır dışı kararı olan kişilere ülkeye giriş yasağı getirilir. Sınır dışı kararına itiraz edilmesi için açılan davada ülkeye giriş yasağı için verilen tahdit kodunun kaldırılması talep edilmelidir.

Sınır dışı kararında fava açma süresi 7 gündür ve bu kesin bir süredir. Bu süre içinde dava açılmazsa bu üreden sonra saçılan davalara mahkeme ret kararı verir. Sınır dışı kararı idarenin bazı nedenler doğrultusunda verebileceği kararlardır. İdarenin sınır dışı kararı almasındaki taktir yetkisi sınırsız değildir ve hukuksal düzlemde gerçekleşmelidir.

Ülkeye Giriş Yasağının Kalkması İçin Ne Yapmalı?

Ülkeye giriş yasağı kararına itiraz etme yöntemi, sınır dışı kararının ve ülkeye giriş yasağının kaldırılması için tek yöntemdir. Ancak bazı durumlarda bu talep reddedilebilir. Sınır dışı edilen vatandaşların kamu düzenini riske atacak bir vatandaş olduğunun tespit edilmesi durumunda bu kişiler kesinlikle ülkeye alınmamaktadır. Bu risk faktörleri arasında terör örgütüne dahil olma, kurma, yönetme ve üye olma gibi affedilmez durumlar yer almaktadır.

Sınır dışı kararının haksız nedenlerle verildiği düşünülüyorsa bu durumda gerekli yerlere 7 gün içinde başvurmak gerekir. Başvuru dilekçesinin kusursuz bir şekilde hazırlanması ve sürecin en sağlıklı şekilde takip edilebilmesi için Antalya avukat hizmetlerinden faydalanmak en iyi tercih olacaktır. Yabancı avukatları ile iletişime geçip durumu bildirmek ve bu doğrultuda hareket etmek gerekmektedir. Aksi durumlarda kişi haklı olsa bile süreci iyi yönetemediği için durum onun aleyhine dönebilmektedir. Bu nedenle hukuksal konularda mutlaka işin uzmanı olan meslek dallarıyla çalışmak önemlidir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir