Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler tarafından imzalanan bir protokoldür. Eşler arasında mal varlıklarının, vilayetin ve nafakanın ve benzeri durumların anlaşmalı olarak paylaşılması üzerine hazırlanır. Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartlarından biridir. Anlaşmalı boşanma, evliliğin çiftler tarafından anlaşılarak bitirilmesini temsil eder. Çekişmeli boşanmanın aksine daha kısa sürmektedir. Tek celsede boşanma ihtimali oldukça yüksektir. Hukuksal alanda başka bir pürüz çıkmazsa, çiftler bu yolla tek duruşmada boşanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftlerin boşanmanın neticelerini ve çocukların vilayeti gibi konusundaki kararların kabul edileceğini beyan eden bir protokoldür. Yetişkinliğe adım atmamış çocukların ve maddi durumların taraflarca kabul edildiğini göstermektedir. Hakim tarafından uygun görülen kararlarca çiftler boşanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü uzman bir Antalya avukat tarafından hazırlanmalıdır. Protokolde bir eksiklik olursa hukuksal olarak sıkıntı çıkarsa boşanma süreci uzamaktadır. Protokol hazırlandıktan sonra iki taraf da bu protokolü imzalamaktadır. Protokol hakim tarafından incelenmek üzere mahkemeye sunulmaktadır. Ayrıca eşler, iradelerini hakim karşısında sözle de beyan edebilirler. Hakim, kişilerin beyanının hür bir şekilde gerçekleştiğine emin olmalıdır. Hür irade ile verilmeyen ifade beyanları hakim tarafından kabul edilmemektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl yazılır sorusu boşanmak isteyen çiftler tarafından merak edilen sorulardan biridir. Bu protokoller Aile Hukuku ve Medeni Kanun alanında uzman olan avukatlar tarafından hazırlanmalıdır. Bu avukatlara halk arasında boşanma avukatı da denilmektedir. Antalya avukat hizmetleri aracılığıyla protokol hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü eşler tarafından ya da bir avukat eşliğinde yazılı olarak hazırlanır. İmzalandıktan sonra protokol incelenmek üzere mahkemeye sunulmaktadır. Bu protokolde erişkin olmayan çocukların vilayetinden ekonomik durumlara kadar verilecek kararların kabul edileceği beyan edilmektedir. Çocukların velayeti, mal paylaşımı, vilayet gibi durumlar bu protokol ile anlaşmalı bir şekilde paylaşılmaktadır.

Anlaşmalı boşanmada zorunlu içerikler yer almaktadır. Bu içerikler malı sonuçlardan velayetle kadar ki durumların anlaşmasını beyan eder. Taraflar, çocukların velayetinin hangi tarafta kalacağını belirler. Velayet almayan taraf ile çocuk ya da çocuklar arasındaki ilişkinin korunacağı da belirlenmektedir. Maddi manevi tazminat ve nafaka durumlarında da uzlaşılmış olması gerekmektedir. Çiftler, bir aile gayrimenkulüne ya da mal varlığına ilişkin anlaşmaya varır. Ancak bunlar boşanma protokolünde zorunlu değildir.

Boşanma protokolünde yer alan içerikler hakim tarafından mutlaka uygun görülmelidir. Eğer hakim protokolü uygun görmezde bu protokole müdahale edebilir. Ayrıca düzenlemelerin yapılmasını da önerebilir. Ancak bu değişiklikler elbette çiftlere dayatma yolu ile aktarılmamaktadır. Hakim tarafından önerilen değişiklikler çiftler tarafından kabul edilmezse boşanma kararı reddedilebilir. Eşlerden biri isterse dava çekişmeli boşanma davasına dönmektedir.

Anlaşma protokolünde yer alan ve anlaşması zorunlu şartlar şunlardır:

 • Çocuğun ya da çocukların velayeti
 • Maddi ve manevi tazminat
 • Yoksulluk nafakası
 • Velayet almayan eş ile çocuk ya da çocukların arasındaki ilişkinin korunması

Protokolde yer alabilecek ancak zorunlu olmayan şartlar şunlardır:

 • Aile konutu
 • Mal rejimi tasfiyesi

Bu maddeler hukuka uygun şekilde yazılmalıdır. Bunun için Antalya avukat hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanma için çiftlerin anlaşmalı olarak boşanması gerekmektedir. Halk arasında anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede boşanma olarak adlandırılmaktadır. Bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

 • Çiftler en az 1 yıl evli olmalıdır.
 • Ortak mutabakat ile mahkemeye başvurulmalıdır.
 • Çiftlerden biri ya da ikisi de anlaşmalı boşanma yoluyla mahkemeye başvurmalıdır.
 • Anlaşma protokolü imzalanmalıdır.
 • Hakim tarafından ifade beyanı kabul edilmelidir.

Tek celsede boşanmak için anlaşmalı boşanma şartlarının tamamının kabul edilmesi gerekir. Boşanmak isteyen kişiler boşanmaya bağlı olarak feri hak ve sorumluluklarından olan nafaka, kişisel malların paylaşımı ve velayet üzerinde anlaşmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü imzalanarak mahkemeye sunulmalıdır.

1 yıldan az süren evliliklerde çekişmeli boşanma davalarında da tek celsede boşanma mümkün olabilmektedir. Ancak 1 yıldan uzun süren evliliklerde tek celsede boşanmak için anlaşmalı boşanma en iyi yoldur. Anlaşmalı boşanma davaları mahkemelere de bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı davalar 1 haftada sonuçlanabilir ancak bazı davalar daha uzun sürebilir.

Tek celsede boşanmak için uzman bir Antalya avukat hizmetinden faydalanmak gerekmektedir. Hukuka ve kurallara uygun hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolleri, süreci kolaylaştırmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası boşanan çiftler arasında yaygın bir boşanma türüdür. 4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davaları iki türe ayrılmaktadır. Bunlar:

 • Çekişmeli boşanma davası
 • Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma, eşlerin ilişki konusunda mutabık kalarak boşanmasıdır. Evliliğin temelden sarsılması ile çiftlerin anlaşarak boşanmasını temsil eder. Anlaşmalı boşanmada aile mahkemelerine başvurularak işlemler başlatılmaktadır. Anlaşmalı boşanma için çiftlerin en az bir yıldır evliliklerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca bir eşin açtığı davayı öteki eş kabul etmelidir. Ayrıca çiftler ortak olarak da mahkemelere boşanma amacıyla başvurabilirler.

Boşanma davası açıldıktan sonra çiftlerin sundukları ifade beyanları hakim tarafından kabul edilmelidir. Eşler mahkemede mutlaka hazır bulunmalı ve iki taraf da boşanmak istediklerini dile getirmelidir. İki taraf da hür iradeleriyle bunu belirtmelidirler. Eğer hakim, bir tarafın bile baskı altında beyan verdiğini düşünürse boşanma davası reddedilebilir.

Anlaşmalı boşanma, anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan maddeler haricinde hakim tarafından verilecek kararların da kabul edilmesidir. Çocukların velayetinden nafakaya kadar her konuda anlaşılarak boşanma davası açılmalıdır. Ancak hakim tarafından çocukların faydası gözetilerek velayet ve nafaka gibi durumlarda bazı değişikliklere gidilebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde çiftler mal paylaşımı, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları gibi konularda beyanlarını tek tek vermelidirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Aşamaları

Her davada olduğu gibi anlaşmalı boşanma davası aşamaları dikkate alınması gereken bazı noktalar içermektedir. Dava aşaması, davanın konusu her ne olursa olsun kişiler tarafından kolay geçmemektedir. Hem psikolojik hem maddi açıdan yıpratıcı olabilen bu sürecin en iyi şekilde atlatılabilmesi için mutlaka uzman bir avukattan yardım alınması gerekir.

Anlaşmalı boşanma pek çok aşama içerse de en önemli aşamalardan biri anlaşma protokolünün hazırlanmasıdır. Anlaşma protokolü eksiksiz olmalı ve hakim tarafından kabul edilmelidir. Eğer bir eksik ya da yanlış görülürse hakim uyardığında bu eksiklikler giderilebilir. Aksi durumlarda dava reddedilebilir ya da dava çekişmeli boşanmaya dönebilir.

Aşamalar şu şekildedir:

 • Çiftler kendi aralarında anlaşmalı boşanma kararı alır
 • Boşanma protokolü bir avukat eşliğinde hazırlanır
 • Protokolde nafaka, tazminat, velayet, ev eşyası, ziynet eşyası gibi malların paylaşımına karar verilmektedir
 • Protokol çift tarafından imzalanmaktadır
 • Protokol çift tarafından imzalandıktan sonra dava dilekçesi hazırlanır
 • Dava dilekçesi ve protokol ile mahkemeye başvurulmaktadır
 • Boşanma davası açılmaktadır
 • İvedi duruşma günü talep edilmektedir
 • Taraflar duruşma gününde mahkemede hazır olurlar
 • Çiftler boşanma iradelerini hür bir şekilde açıklarlar
 • Protokolde imzalar ikrar edilmektedir
 • Mahkeme tarafından anlaşmalı boşanma kararı verilmektedir
 • Gerekçeli karar yazılır ve tebliğ alınmaktadır
 • Çiftler temyizden feragat ederler
 • Karar kesinleşir ve nüfus müdürlüğüne gönderilmektedir
 • Boşanan çiftler kimliklerini değiştirir

Çiftler boşandıktan sonra anlaşmalı boşanma protokolünde yer aşan anlaşmalar da yerine getirilmektedir. Bundan sonraki süreçte eğer çocuk varsa onunla olan ilişkinin düzenlenmesi sağlanır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Summary
Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Article Name
Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Description
Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler tarafından imzalanan bir protokoldür. Eşler arasında mal varlıklarının, vilayetin ve nafakanın ve benzeri durumların anlaşmalı olarak paylaşılması üzerine hazırlanır. Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartlarından biridir. Anlaşmalı boşanma, evliliğin çiftler tarafından anlaşılarak bitirilmesini temsil eder. Çekişmeli boşanmanın aksine daha kısa sürmektedir. Tek celsede boşanma ihtimali oldukça yüksektir. Hukuksal alanda başka bir pürüz çıkmazsa, çiftler bu yolla tek duruşmada boşanmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir