Nafaka Artırım Davası Hangi Şartlarda Açılır?

Evlilikler pek çok nedenden dolayı sonlanabilmektedir. Evliliklerin yasal çerçevede sonlanabilmesi için boşanma davası açılmaktadır. Boşanmak isteyen taraflar anlaşırsa anlaşmalı boşanma protokolü ile anlaşma boşanma davası açabilirler. Ancak çiftler aralarında anlaşamıyor ya da bir taraf boşanmak istemiyorsa bu durumda çekişmeli boşanma davası açılır. Boşanma davasının pek çok maddi ve manevi sonucu vardır. Bunlardan biri nafakadır. Nafaka artırım davası hangi şartlarda açılır sorusu, bu durumda gündeme gelmektedir.

Nafaka artırım davası, nafakanın değişen finansal durum ve ekonomik durumların ihtiyaçları karşılamaması üzerine açılır. Nafaka alan kişi gerekli masrafları karşılayamaz duruma gelirse nafaka aldığı kişiye yani nafaka borçlusuna dava açabilir. Mahkeme tarafından verilen nafaka kararı kesin hüküm değildir. Bu yüzden ödenecek nafaka, eğer koşullar da uygunsa, mahkeme tarafından arttırılacaktır. Nafaka miktarı artan masraflar, enflasyon, paranın değer kaybetmesi gibi nedenlerden dolayı yetersiz gelmeye başlayabilir. Bu nedenlerle mahkemeye haklı sebepler sunan nafaka alıcısı, nafaka artırım davası açıp nafakayı arttırabilir.

Nafaka arttırma davası açabilmek için bazı şartları karşılıyor olmak gerekir. Bu sebepler şöyle sıralanabilir:

 • Nafaka arttırma talebinde bulunacak kişi nafakayı alan kişi, yani nafaka alıcısı olmalıdır.
 • Ekonomik nedenlerden dolayı verilen nafaka miktarının nafakayı alan kişiye yetmemesi gerekir.
 • Nafaka arttırma talep etmek için yasal olarak belirtilmiş olan nedenlere uygun koşullar oluşmalıdır. Bu durumların mahkeme önünde de kanıtlanması gerekmektedir.
 • Tarafların ekonomik durumları zamanla değişebilmektedir. Bu nedenle nafaka arttırımını gerektiren koşullar ortaya çıkabilir.

Nafaka davası açabilmek için bazı işlemler gerçekleştirilmelidir. Bu işlemler şu adımları içerir:

 • Nafakanın alıcısı olan kişi nafaka arttırma davası açmak istiyorsa öncelikle yaşadığı yerde bulunan Aile Mahkemesi’ne başvurur.
 • Bu başvuruda gerekli belgeleri ve nafaka arttırmak için dilekçesini ibraz eder.
 • Nafaka arttırım davası için gereken masraflar, mahkeme giderleri ve harçlar ödenir.
 • Bu işlemden sonra iki tarafın mali durumu araştırılır ve bilgi edinilir.
 • Eğer nafaka arttırımı için gereken şartları kanıtlayan deliller mahkemeye sunulmalıdır. Bu delillere örnek olarak çocuğun kurs ya da özel okula kayıt belgesi, nafakayı alan kişinin işini kaybettiğine ilişkin belge, çocuğun sağlığı için gerekli masrafları gösteren belge delil olarak sunulabilir.

Nafaka Arttırımı Davası Hangi Durumda Açılır?

Nafaka artırım davası hangi şartlarda açılır sorusu, nafaka arttırımına ihtiyacı olan nafaka alıcıları tarafından merak edilmektedir. Nafaka arttırma davası için bazı şartların karşılanıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

 • Nafaka arttırma davası, nafaka alıcısı tarafından, alınan nafakanın çocukların yaşam şartlarını ya da masraflarını karşılamaya yetmemesi gibi durumlarda nafaka borçlusuna açılan bir davadır.
 • Nafaka ödeyen kişinin ekonomik durumu iyileşmişse ya da maddi gücü kayda değer bir artış yaşamışsa bu durumda nafaka alıcısı nafaka arttırımı dava açabilir.
 • Alım gücü ve enflasyon gibi durumlar zamanla değişebilmektedir. Para değer kaybeder ve hayat pahalılaşır. Bu durumda nafaka alıcısı nafaka borçlusuna nafaka arttırımı davası açabilmektedir.
 • Müşterek çocuğun sağlık masraflarının olması, bir kursa yazılması gibi durumlarda ihtiyaçlar artar. Dolayısıyla bu durumlar delilli bir şekilde mahkemeye sunulur ve nafaka borçlusuna nafaka arttırım davası açılabilir.
 • Nafaka alıcısı işini kaybedebilir, çalışmasına engel olan bir durumu olabilir. Bu durumda ihtiyaçlar artar ve nafaka borçlusuna nafaka arttırım davası açabilir.

Nafaka arttırımı davalarında görevli mahkemelerin hangileri olduğu da merak edilmektedir. Nafaka arttırımında görevli mahkemeler aile mahkemeleridir. Kişinin yaşadığı yerde ya da yakınlarında aile mahkemesi yoksa bu durumda asliye hukuk mahkemelerine başvuruda bulunmak gerekir. Nafaka arttırma davasında nafaka alan kişinin yaşadığı yer önemlidir. Türk Medeni Kanunu madde 177’de düzenlenen duruma göre boşanma sonrası açılan nafaka davalarında nafaka alan kişinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Yani nafaka alan kişiler, yaşadıkları yerleşim yerine bağlı olan aile mahkemelerine ya da asliye hukuk mahkemelerine giderek nafaka arttırım talebinde bulunabilirler.

Nafaka Arttırımı Davası Süresi ve Harcı Ne Kadardır?

Nafaka arttırımı davasında süre ile ilgili bir madde yer almamaktadır. Bu davanın açılabilmesi için mevcut olan koşulların gerekli olan koşullara uyması gerekir. Ancak böyle bir durumda hakkaniyet gerekir. Mahkeme tarafından nafaka kararı verildikten sonra ekonomik ve mali şartlar değişebilir. Dolayısıyla nafaka yetersiz gelmeye başlar. Bu durumda nafaka arttırımı için gerekli mahkemelere başvurularak işlemler başlatılabilir.

Nafaka artırım davalarında harç, merak edilen konulardan biridir. Nafaka davasında harç nispi harca tabi olup nafakanın miktarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple nispi harçlar, davaya konu olan nafakanın miktarına göre değişir. Nafakanın hangi şartlarda arttırıldığı, dava süreci ve benzeri konular hakkında daha fazla bilgi alabilmek için Antalya boşanma avukatı hizmetlerinden faydalanmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Böylece nafaka arttırma oranı, dava açılırken gereken belgeler gibi konularda bilgi alabilir ve süreci en iyi şekilde kontrol edebilirsiniz.

Nafaka miktarı, davalının maddi durumuna ve davacının ekonomik ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Nafaka artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Üretici Fiyat İndeksi oranına göre belirlenir. Fakat mahkeme bu orandan bağımsızdır ve nafaka alıcısı ile borçlusunun ekonomik durumları, gerçekleşen diğer olaylar sebebiyle arttırım oranı değişebilmektedir. Nafaka alıcısı ve borçlusu, mahkeme tarafından nafaka kararı verildiğinde nafaka bedeli sonraki yıllardaki artış oranlarının da belirlenmesini talep edebilmektedirler. Bu duruma Türk Medeni Kanunu madde 176’nın 5. fıkrasında değinilmiştir. Böylece nafaka alan kişi sonrasında nafaka arttırımı davası açmak zorunda kalmaz.

Nafaka Arttırımı Hangi Nafakalar İçin Geçerli

Nafaka artırım davası hangi şartlarda açılır sorusundan sonra nafaka ve hukuk konularına hakim olmayan kişiler tarafından merak edilen başka bir soru daha vardır. Bu soru, hangi nafaka türündde arttırıma gidilebileceği ile ilgilidir.

Boşanma davası açıldığında dava süreci boyunca taraflardan biri diğerine tedbir nafakası ödeyebilmektedir. Bu nafaka türü boşanma kararı kesinleşmeden önce ödenmesine karar verilen geçici bir nafaka türüdür. Boşanma kararı verilir ve dava sonlanırsa bu nafaka artık ödenmez. Ancak gerekli görülürse boşanmadan sonra bir eş diğerine iştirak ya da yoksulluk nafakası ödemeye devam edebilir.

Mahkemece hükmedilen iştirak (katılım) nafakası genellikle çocukların masraflarının karşılanabilmesi için ödenen nafakadır. Bu nafaka aracılığıyla çocuğun velayetine sahip olan taraf, çocuğun masraflarını daha kolay karşılayabilmektedir. Ancak bazı durumlardan kaynaklı olarak nafaka artık yeterli gelmiyor olabilir. Eğer nafakanın yeterli gelmemesi söz konusuysa nafakayı alan taraf (nafaka alıcısı) nafaka borçlusuna (nafakayı veren taraf) nafaka arttırım davası açabilmektedir. Ayrıca nafaka borçlusunun mali durumundaki artış ya da iyileşme gibi durumlar söz konusu ise nafaka alıcısı bu durumda da nafaka arttırım davası açabilmektedir.

Nafaka arttırım davası katılım nafakalarında gerçekleşir. Masrafı karşılanan çocuğun özel okula yazılması ya da sağlık masrafları gibi durumlarda nafaka artık yetersiz geliyorsa nafaka arttırım davası açılabilir. Nafaka arttırım davası açabilmek için şartların uygun olup olmadığını kontrol etmek, doğru bir şekilde dilekçe yazmak ve deliller sunabilmek için mutlaka bir avukatla çalışmak önemlidir. Böylece süreç ve dava takipleri daha kolay bir şekilde gerçekleşir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir