Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Hangi hallerde boşanma olmaz sorusu, boşanmak isteyen çiftler arasında sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Boşanma şu durumlarda gerçekleşmez:

 • Eğer boşanma davası gerekli koşulları karşılamıyorsa
 • Usuller yerine getirilmemişse
 • Davacı olan kişi boşanmaktan vazgeçmişse
 • Boşanma nedeni eşler tarafından ispat edilememişse
 • Davacı boşanma iradesini değiştirmişse

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan şartlara göre evliliğin korunması için kanunda belirtilen koşullar yetersizse boşanma işlemi gerçeklememektedir. Ayrıca süreci etkileyen bazı durumlarda da boşanma gerçekleşmemektedir. Bu durum lar şunlardır:

 • Çekişmeli boşanma davalarında davayı açan tarafın davadan bahsetmesi
 • Dava harçlarının eksik ödenmesi ya da ödenmemesi
 • Anlaşmalı boşanmada tarafların davadan ve boşanmaktan vazgeçmesi
 • Davacı tarafın davalı tarafın kusurlarını kanıtlayamaması
 • Davacının ya da davacı vekilinin duruşmaya mazeret sunmadan gelmemesi
 • Davacının boşanma nedenlerini kanıtlayamaması
 • Boşanma için gereken evrakların dava dosyasında belirtilmemesi (Anlaşmalı boşanma protokolü vs.)

Hakim boşanma davasında karar verirken önce dava şartlarını ve usulleri gözetmektedir. Dava ehliyeti, taraf ehliyeti, harç, vekalet ehliyeti gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Davanın hangi mahkemede açıldığı gibi durumlarda usulle alakalıdır.

Boşanmada Hakim Nelere Dikkat Eder?

Hangi hallerde boşanma olmaz ya da boşanma davasında hakim neye dikkat eder gibi sorular dava sürecine ilişkin en çok merak edilen sorulardandır. Boşanma davalarında hakim dava şart ve usullerine dikkat etmektedir. Bu şartlarda ya da usullerde bir sıkıntı olmasına rağmen davaya devam edilirse bu durumda talep, delil ve çiftlerin iddialarını değerlendirilir. Özellikle çiftlerin iddialarına ve delillerine özen gösterilir. Çünkü boşanma davaları bu iddia ve deliller üzerinden işlemektedir.

Boşanacak çiftlerden her iki taraf da iddia ve savunmalarını boşanma davası esnasında delillerle desteklemek durumundadır. Boşanma davasında şunlar delil olarak gösterilebilir:

 • Mesajlar
 • Ekran görüntüleri
 • Banka kayıtları
 • Darp raporu
 • Otel kayıtları
 • Uzman görüşü
 • Faturalar
 •  Adli tıp raporları

Bu delillerin her birini hukuka uygun olmalıdır. Hukuka aykırı deliller mahkeme kararını etkilemez, bir dayanak oluşturmaz.

Dava usulleri ve şartları eksikse hakim boşanma davasına devam etmeye ya da çiftleri boşamaz. Eğer boşanma davası yeterli delil ve iddialarla desteklenmiyorsa hakim boşanma kararını olumsuz yönde verecektir. Hakim boşanma davasını reddetmişse boşanma işlemi gerçekleşmez. Fakat usuldeki eksiklikler giderilerek tekrar boşanma davası açılabilir. Esastan reddedilen boşanma davalarında tekrar aynı nedenlerle dava açabilmek için 3 yıl boyunca beklemek gerekmektedir. Başka boşanma nedenleriyle dava açmak için 3 yıl beklemek gerekmemektedir. Davacı, boşanma davasından vazgeçerse ardından yeni bir dava açabilmektedir. Fakat feragat edilen dosyada yer alan nedenler boşanma nedeni sayılmaz.

Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hangi hallerde boşanma olmaz sorusunun cevabını pek çok farklı şekilde verdik. Boşanma davasının iptal olmaması ya da boşanmanın gerçekleşebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Boşanma davalarının tekrarlanmaması ve doğru bir şekilde yönetilebilmesi için mutlaka Antalya boşanma avukatı hizmetlerinden faydalanmak gerekmektedir.  Çünkü eğer taraflar boşanma avukatı ile çalışmadan kendi başlarına dava takibi gerçekleştiriyorsa hukuki süreci genelde doğru yönetemezler. Bu nedenle boşanma davalarında sorunlar yaşanmaktadır.

Ayrıca davada haklı olunmasına rağmen aleyhine sonuç verilen örnekler de mevcuttur. Boşanma sürecinde temyiz sürelerine ve istinaf sürelerine dikkat etmek gerekmektedir. Hak edilen tazminat ve nafaka alamayan pek çok insan vardır. Boşanma davalarında tam verim alınabilmesi için adli sürece hakim olan avukatlarla çalışmak önemlidir.

Boşanma, evliliğin sonlanması anlamına gelir ve pek çok hukuki durumu da beraberinde getirmektedir. Boşanma davası açmak isteyen taraflar bu süreçte pek çok şeye dikkat etmek gerekmektedir. Bu durumlar boşanma davalarının sonucunu ve tarafların durumlarına oldukça etki etmektedir.

Nasıl Boşanma Davası Açılır

Boşanma davası nasıl açılır veya hangi hallerde boşanma olmaz gibi sorularla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Boşanmanın gerçekleşmemesine neden olabilecek her şeye dikkat etmek gerekmektedir. Boşanma davası açabilmek için kanunda boşanmaya neden olabilen durumlardan birinin ya da birkaçının var olması gerekmektedir. Boşanma davası açmadan önce boşanacak taraflar boşanma nedenlerini, boşanma davası sürecindeki haklarını ve taleplerini iyi bilmeleri gerekmektedir.

Boşanma nedenleri genel ve özel olarak iki farklı türdedir. Genel boşanma nedenleri evlilik birliğinin sarsılmış olmasıdır. Özel boşanma nedenleri kanunda sınırlı bir şekilde verilmektedir. Özel boşanma nedenleri aldatma, onur kırıcı davranışlar, suç işleme, hayati tehlikeye neden olma, akıl hastalığı ve haysiyetsizce yaşam sürme gibi durumlardır. Boşanma davası açılırken de hangi sebeple dava açıldığı belirtilmelidir.

Boşanma davası açabilmek için ilk başta boşanma dilekçesi hazırlamak gerekmektedir. Boşanma dilekçesi boşanmada uzman bir avukat tarafından yazılmalıdır. Aksi durumda hukuksal anlamda boşluklar meydana gelebilmektedir. Boşanma dilekçesinde şunlar açıkça belirtilmelidir:

 • Boşanma nedeni
 • Nafaka
 • Velayet
 • Tazminat

Boşanma davası açmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken durumlardan biri kesinlikle dava dilekçesidir. Boşanmada dava dilekçesi boşanma nedenlerini, delilleri ve talepleri içermektedir. Boşanma dilekçesi boşanmak isteyen eş ya da eşin avukatı tarafından aile mahkemesine sunulur. Boşanma davası dilekçesinde yer alan bilgiler şunlardır:

 • Boşanma dava dilekçeleri aile mahkemelerine verilmelidir. Aile mahkemelerinin yer almadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerine verilir.
 • Davacı ve davalının adresleri, kimlik bilgileri, telefon numaraları ve bir avukatla çalışıyorsa avukat bilgileri yer alır.
 • Evlilik tarihleri, evlilik cüzdanı numarası ve evlilik yeri yer alır.
 • Boşanma nedeni ve bu nedenleri kanıtlayacak deliller sunulmalıdır.
 • Boşanma sonucunda talep edilen mal paylaşımı, nafaka, velayet ve tazminat gibi durumlar açıkça belirtilir.
 • Davacının ya da avukatın vekaletname imzası ile onaylanmış olması gerekir.

Boşanma dilekçesinde dikkat edilmesi gereken durumlardan bazıları ise şunlardır:

 • Boşanma dilekçesi yazılı olarak verilmelidir. Söz ile boşanma davası açılamaz.
 • Bu dilekçede boşanma sebepleri açık açık belli edilmelidir. Anlaşmalı boşanma olacaksa ortak irade beyanı, çekişmeli boşanma söz konusuysa yasal boşanma nedenleri bu dilekçede yer almalıdır.
 • Boşanma davalarındaki dilekçelerde talep edilen nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi diğer durumlar somut şekilde belli edilmelidir. Talep edilen miktar, ödeme şekli, ödeme gerekçeleri ve süresi mutlaka belirtilmelidir.
 • Boşanma dava dilekçelerinde mutlaka delillere de yer verilmelidir. Deliller boşanma davalarını etkileyen oldukça önemli unsurlardır. Deliller tanık, belge ve rapor gibi materyallerle de desteklenebilmektedir. Deliller mahkemeye sunulurken gerekli usuller ve mevzuat takip edilmelidir.

Boşanmanın türü, boşanma sürecini etkileyen önemli bir faktördür. Bazı durumlarda anlaşmalı boşanmada tek celsede boşanıldığı da görülebilmektedir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma daha kolay sonlanıp tarafları maddi ve manevi anlamda daha az yıpratmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davaları birkaç yıla kadar çıkabilmekte ve kişileri hem maddi hem de manevi anlamda çok fazla yormaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerden ikisi birden ya da birisi bu dilekçeyi ilgili mahkemeye sunabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanması gerekmektedir. Bu protokollerde mal paylaşımı ve çocuk velayeti de dahil olmak üzere pek çok konuda karar verilmiştir. Hakim bu protokolde yer alan şartların düzenlenmesini ya da ekleme yapılmasını isteyebilir. Bu süreçte avukat desteği almak önemlidir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir