tek celsede boşanma

Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanma iki kategoride incelenen boşanma davalarından biridir. Bunlar anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Anlaşmalı boşanmayı temsil elden tek celsede boşanma, boşanma davasının ilk duruşmasında boşanmayı temsil etmektedir. Tek celsede boşanmak için evli çiftlerin dava açılmadan önce ortaya çıkabilecek hukuki durumlar üzerine bir anlaşmaya varırlar. Böylece anlaşmalı boşanma adı altında dava açılır.

Boşanma davasında eğer çiftler mal varlığı ve çocuklar üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa anlaşmalı boşanma davasına göre oldukça uzun bir süreç içinde boşanabilmektedirler. Anlaşmalı boşanmalardan daha uzun süren bu süreç daha fazla avukat ücretine ve dava masraflarına neden olabilmektedir. Dava, bu nedenlerden dolayı çekişmeli boşanma davasına dönebilir. Çekişmeli boşanma davalarında eşler arasındaki anlaşmazlığın giderilebilmesi ve hukuksal sorunların çözülebilmesi için dava tek celsede değil, birkaç görüşme sonucu sonlanabilmektedir.

Tek celsede boşanabilmek için Antalya avukat aracılığıyla boşanma davası açmak gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166-3’te belirtildiği üzere uygun koşulları sağlamış olması gerekmektedir. Evlilik en az bir yıl sürmüşse eşlerin birlikte başvurması durumunda evliliğin temeli sarsılmış olarak kabul edilmektedir. Bu durumda boşanma kararının verilmesi için hakım tarafından dinlenen ifadelerin baskı altında verilmediğine karar verilmesi gerekir. Çocuklar hakkında verilecek hükmün de iki taraf tarafından kabul edilmelidir. Hakim bu karar aşamasında çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundurur ve buna göre karar verir. Türk Medeni Kanunu madde 166-3’e göre hükmü verilen şartların saplanması sayesinde anlaşmalı boşanma davasında tek celsede boşanmak mümkündür.

Tek Celsede Boşanma Davası Süresi

Tek celsede boşanma davası süresi oldukça kısa sürede bitmektedir. Ancak bu davanın ilk duruşmada bitebilmesi için Antalya avukat tarafından belge düzenlenmesi gerekir. Muazzam bir titizlikle hazırlanmış olan anlaşmalı boşanma davası protokolü çiftler tarafından onaylanır. Bu doğrultuda anlaşmalı boşanma davası açılır. Bu belge ve anlaşma, aile hukuku üzerinde uzmanlaşmış boşanma avukatları tarafından hazırlanmalıdır.

Anlaşma boşanma süresinde etkili olan en önemli husus hukuki anlamda her şeyin doğru hazırlanmasıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında hukuki prosedür eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir. Aksi durumlarda çiftler tek celsede boşanamayabilir ve dava süreci uzar. Hatalı işlem ve davranışlar nedeniyle zaman açısından kayıp yaşanabilir. Bu nedenle mutlaka Antalya avukat büroları eşliğinde hazırlanan protokollere uyulmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte boşanma dava dilekçesi mahkemeye sunulur. Böylece boşanma davası açılmış olur. Aile mahkemelerinde görülen bu davalar, davanın açıldığı şehirde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri tarafından görülür. Bu mahkemeler yoğunluk günlerine göre tek celsede boşanma için gün belirlerler. O gün görülecek duruşmaya giden çiftler, her şey hukuka ugyun olduğu müddetçe tek celsede boşanırlar. Ancak bu süreç, hakim tarafından tanık talep edilirse uzayabilir. Bu durumda dava 3-6 ay arası sürebilir.

Anlaşmalı Boşanma Tek Celsede Biter Mi

Anlaşmalı boşanma tek celsede biter mi sorusu, boşanmak isteyen çiftler arasında sıklıkla sorulmaktadır. Bu tarz boşanma davaları tek celsede boşanmayı temsil etmektedir. Sürecin oldukça kısa tutulmasını sağlayan anlaşmalı boşanma davaları, avukatlar eşliğinde hazırlanan protokolle açılır.

HMK 114’e göre dava koşullarını karşılayan bir dava dilekçesiyle mahkemeye gidilmesi çok önemlidir. Dava dilekçesine ek olarak anlaşma protokolü de sürece etki eder. Anlaşmalı boşanma davalarının açılacağı vakit mutlaka anlaşmalı boşanma protokolü imzalanmalıdır. Bu protokolde yer aşan detay ve maddeler arasında çiftlerin taraf beyanı çok önemlidir. Tarafların mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda aralarında anlaşmış olması gerekir. Bu doğrultuda hukuka uygun bir şekilde hazırlanan protokolü imzalarlar. Tarafların irade beyanı hakim tarafından dinlendikten sonra hakim, eşlerin baskı altında olup olmadığını inceler. Hakim, iki tarafın da baskı altında olmadığına ve hür iradeleriyle karar verdiklerine emin olmalıdır. Hakim ikna olduktan ve protokol eksiksiz bir şekilde hazırlanmışsa boşanma işlemi gerçekleştirilir.

Ayrıca, eğer eşlerden sadece biri anlaşmalı boşanma davası dilekçesini mahkemeye sunmuşsa, diğer eşin de bu dilekçeyi kabul etmesi gerekir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır, boşanmak isteyen çiftler arasında sıkça sorulan bir sorudur. Davanın nasıl açılacağı, boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına bağlı olarak değişir. Çekişmeli boşanmalarda asıl nokta ihtilafken anlaşmalı boşanmada ortak bir karar söz konusudur. İki türlü boşanmada da mahkemeye yazılı bir dilekçe sunulması gerekmektedir. Bu dilekçeler Antalya avukat hizmeti veren boşanma avukatları tarafından hazırlanmalıdır. İki boşanma türünde de mutlaka Aile Hukuku alanında uzman bir avukatın dilekçe hazırlaması gerekmektedir. Eksik veya hatalı dilekçeler, sürecin uzamasına ve zaman kaybına neden olabilir. Dilekçe ekinde boşanma türüne göre şunlar eklenir:

  • Anlaşmalı boşanmalarda anlaşmalı boşanma protokolü
  • Çekişmeli boşanmalarda deliller

Adliyelerde bulunan tevzi bürolarına başvurulduktan sonra bu bürolardan alınan tevzi formu doldurulur. Bu formlar doldurulduktan sonra belirtilen harçların ödenmesi gerekir. Sonrasında dava dosyasının numarası ve mahkemesi atanır. Böylece boşanma davası açılmış olur.

Dava açıldıktan sonra aile mahkemeleri tensip zaptı hazırlar. Böylece taraflar tebliğ edilir. Tensip zaptında dilekçelere verilecek olan cevap süreleri ve delillerin ne zaman sunulacağı gibi konularda bilgilendirilme yapılır. Ön inceleme duruşması için de saat ve tarih belirlenir. Hakim dosya hakkında gerekli incelemeleri gerçekleştirir. Eğer belge ve dosyalarda bir eksiklik yoksa ön inceleme gerçekleştirilir.

Ön incelemeden sonra tahkikat aşamasına geçilir ve bu aşamada delil ve şahitler gösterilir. En son aşamada hüküm duruşması gerçekleşir ve hakim kararını açıklar. Karar gerçekleşir ve taraflar tebliğden sonra şu aşamalara başlar:

  • İstinaf
  • Temyiz

Bu yollar da bittiği zaman dava dosyası kapanır.

Tek Celsede Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftleri ilgilendiren tek celsede boşanma şartları şunlardır:

  • Evlilik en az 1 yıldır devam ediyor olmalıdır.
  • Hakim tarafından çiftlerin iradesi mutlaka dinlenmelidir.
  • Eşlerden biri diğerinin sunduğu dilekçeyi kabul etmeli ya da birlikte başvurmalıdır.
  • İki taraf da irade beyanını baskı altında vermemelidir, hür olmalıdır.
  • Anlaşmalı boşanma protokolüne uygun olarak anlaşmalı dava dilekçesi hazırlanmalıdır

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların ifadesi ve iradesi her zaman esas alınır. Bu davayı hem eşler açabilir hem de hukuki temsilcileri onlar adına yürütebilir. Boşanma davalarında Antalya avukat hizmetlerinden faydalanmak çok önemlidir. Profesyonel bir şekilde hazırlanması gereken dilekçeler mutlaka uzman bir avukat eşliğinde yapılmalıdır. Aile Hukuku ve Türk Medeni Kanunu konusunda uzman avukatlar olmalıdırlar. Bu avukatlara halk arasında boşanma avukatı denir. Bu avukatlar eşliğinde hazırlanan dilekçe ve protokoller süreç açısından büyük önem sahiptir.

Hukuka uygun şekilde hazırlanmamış olan boşanma protokolleri ne yazık ki sürecin uzamasına neden olur. Boşanma davalarında çiftlerin irade beyanı hakim tarafından dinlenir. Bu durumda çiftlerin beyanları ile protokolde yazanlar mutlaka uyuşmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları mutlaka yetkili mahkemelerde açılmalıdır. Aile Mahkemeleri görevli mahkemelerdir ve yetkili mahkemeler için kurallara göre hareket edilmesi gerekir. Evliliği sonlandırmak üzere başvuru yapan çiftlerin sebep olarak sundukları şeylerin arasında mutlaka anlaşmalı boşanma protokolü ve diğer gerekli belgeler de bulunmalıdır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir