Boşanma Davası Açtım Eşim Evden Gitmiyor Ne Yapabilirim

Boşanma Davası Açtım Eşim Evden Gitmiyor Ne Yapabilirim

Boşanma davalarının sıklığı her dönem gittikçe artmaktadır. Boşanma sürecinde yaşanan durumlarda bazen taraflardan biri ya da ikisi de sorun çıkaracak eylemlerde bulunabilmektedirler. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki şekilde görülmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler anlaşmalı boşanma protokolünü imzalayarak kısa süre içinde boşanabilirler. Fakat çekişmeli boşanma davaları 1-2 sene sürebilmektedir. Boşanma sürecinde ortak yaşanılan konutta kimin kalacağı gibi durumlar da tartışma konusudur. Çoğu zaman boşanma davası açtım eşim evden gitmiyor ne yapabilirim gibi sorularla da karşılaşılmaktadır.

Eğer çiftlerin ortak yaşadığı konutta kimin kalacağına ilişkin bir anlaşmaz söz konusu değilse, boşanma davası boyunca evde kalacak eşi mahkeme seçmektedir. Mahkemenin verdiği karar şu şekildedir:

  • Normal nedenlerle açılan boşanma davasında tarafların anlaşması şartı ile varsa kira sözleşmesi taraflardan hangisinin üzerineyse bu süreçte evde o kişi kalmaya devam eder.
  • Boşanacak eşler arasında bir anlaşmazlık söz konusuysa dava sürecinde evde kalacak olan kişi hakim tarafından belirlenir. A ve B çiftleri boşanacaksa, kira sözleşmesi B üzerineyse hakimin verdiği kararla A kişisi o evde kalmaya devam edebilmektedir.

Boşanma davası boyunca evde kimin kalacağını belirleme sürecinde evin tapulu mu kiralık mı olduğu da göz önünde bulundurulsa da son kararı hakim verir.

Evde kimin kalacağı konusunda anlaşmaya varılamadıysa bu durumda boşanma sürecinde evde kalan eşin seçimi mahkemece yapılır. Çekişmeli boşanma davasında boşanma davası açan tarafın gerekçesi genellikle aldatılma ya da şiddet olmaktadır. Bu durumun ispatı gerçekleşirse mahkeme bu durumda kiralık evde davacı olan eşin kalmasına karar vermektedir. Özel değil de genel nedenlerle açılan boşanma davalarında taraflar anlaşmışsa kira sözleşmesi hangi eşin üzerineyse o eş evde kalmaya devam etmektedir. Uyuşmazlık varsa mahkemede dava devam ederken hakimin vereceği karar ile dava süreci boyunca evde kimin kalacağına hakim karar verir.

Boşanma Sürecinde Tapulu Evde Kim Kalır?

Tapulu evde boşanma süreci yaşayan kişiler için bazı düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler şöyledir:

  • Evin tapusu 01.01.2002 yılından önce alınmışsa boşanma davası esnasında evin tapusu hangi eşe aitse o eş evde kalmaya devam eder.
  • Evin tapusu 01.01.2002 tarihinden sonra alınmışsa iki taraf da boşanma davası sürecinde ayrı evlerde kalabilirler.

Taraflar aynı zamanda boşanma sürecinde birinin evde kalması için anlaşmaya varabilmektedirler. Anlaşmaya varılmışsa boşanma sürecinde evde kalacak kişi bu durumu mahkemeye iletirse, o kişi tapulu evde kalmaya devam edebilir. Evde kimin kalacağına ilişkin bir karara varılamamışsa bu durumda mahkemede dava süreci devam ederken hakimin verdiği karar doğrultusunda belirlenen eş o evde kalmaya devam eder.

Boşanma Davası Süresince Evde Kim Kalır?

Boşanma davası açtım eşim evden gitmiyor ne yapabilirim gibi sorularla boşanma sürecinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Boşanma sürecinde evde kalacak kişi mahkeme tarafından seçilir. Eşler, evde kimin kalacağı konusunda anlaşmışsa, evde o kişi kalır.

  • Çekişmeli boşanma davalarında aldatma, şiddet gibi denelerden dolayı dava açan taraf yine bu sebepleri ispatlarsa bu durumda mahkeme evde mağdur olan kişinin kalmasına karar verir.
  • Normal nedenlerle açılan boşanma davalarında evde kalmaya devam edecek olan eşin belirlenmesi tapunun ve kira sözleşmesinin sahibi olan kişiye göre belirlenmektedir. Anlaşma durumunda sözleşme ya da tapu kimin üzerineyse o taraf evde kalmaya devam eder.
  • Anlaşmazlık olması ve iki tarafın da evde kimin kalması gerektiği konusunda anlaşamaması durumunda, evde kalacak kişiyi mahkeme belirlemektedir.

Çekişmeli boşanmada şiddet ve aldatma bir boşanma gerekçesi olarak gösteriliyorsa mağdur olan taraf çekişmeli boşanma davası açabilmektedir. Bu davalarda ev tahliyesi konusunda mahkeme bir karara varır. Genellikle mağdur olan tarafın söz konusu evde kalmasına karar verilmektedir.

Mağduriyete yol açan tarafın kendi üzerine kayıtlı tapulu evi olması durumunda kesinlikle evin maliki olan tarafın evde kalması söz konusu değildir. Anlaşma söz konusuysa mağdur olan taraf bu evde kalabilir. Uyuşmazlık mevcutsa mahkeme tarafından o ev mağdur olan kişiye verilir.

Bazı durumlarda alınan karara rağmen eşlerden biri evden çıkmak istemeyebilir, bunu reddedebilir. Bu durumda tahliye davası açılabilmektedir. Tahliye davası açmak için avukatlardan yardım almak daha sağlıklıdır.

Aile Konutunun Tahliye Edilmesi

Evli şiflerin çeşitli nedenlerle boşanması fakat boşanan çiftlerden birinin eskiden birlikte yaşadıkları evden çıkmaması, mahkeme kararına uymaması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu durumda boşanma davası açtım eşim evden çıkmıyor ne yapmalıyım sorusu sorulmaktadır. Böyle bir olayla karşılaşıldığında tahliye kararı aldırılabilmekte ve boşanılan, evde hakkı olmasa bile evde kalmaya devam eden eş evden tahliye edilir.

Boşanma süresince evde oturma hakkı için anlaşmaya varılabilir y ada buna mahkeme karar verebilir. Anlaşmaya ya da mahkeme kararına uyulmaması, mülkiyet sahibi olan eşin evinde diğer eşin zorla kalması gibi durumlar fuzuli işgal olarak geçmektedir. Böyle durumlarla karşı karşıya kalındığında mutlaka Antalya boşanma avukatı hizmetlerinden faydalanmak gerekmektedir. Mağduriyet yaratan eşin sorun çıkarması durumu boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğundan bir avukat ile işlemlerin gerçekleştirilmesi, davanın akıbeti için en doğrusu olacaktır. Bu avukatlar ile boşandıktan sonra aile konutunun tahliye edilmesi için dava açılabilmekte ve fuzuli işgale neden olan eş, evden tahliye edilebilmektedir. Böylece hukukun sağladığı kanunlardan yararlanılarak mağduriyet giderilmiş olur.

Karşı Tahliye Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Eşlerden birinin diğerine açabildiği karşı tahliye davası Türk Medeni Kanunu madde 683’te belirlenmiştir. El atımının önlenmesi olarak da nitelendirilen bir davadır. Bu nedenle karşı tahliye davası asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Çekişmeli boşanma davasında evin tahliyesi için mülkiyet hakkıyla alakalı boşanan eşin evden tahliyesi durumunda da yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olmaktadır.

Boşanma Davasında Çiftler Aynı Evde Kalabilir Mi?

Boşanma davasında boşanan eşlerin aynı evde kalmaları da söz konusu olabilmektedir. Türk Medeni Kanunu madde 166’nın ilk fıkrasında boşanmak için evlilik birliğinin sarsılması ve çiftlerin ortak bir yaşam süremeyecek hale gelmesi şartı aranmaktadır. Bu durumda eşlerin boşanma davası sürecinde birlikte yaşamaya devam etmeleri surumu, evlilik temelinin sarsılmamış olduğunu, ortak yaşam sürmenin hala mümkün olduğunu gösterir. Eşler boşanma davası sürecinde beraber yaşamaya devam ederken birbirlerini affedebilmekte ya da bunu belli eden davranışlarda bulunabilirler.

Böyle bir durum söz konusu ise devam eden boşanma davasının reddine karar verilebilmektedir. Yargıtay içtihadına göre eşlerin boşanma davası sürecinde birlikte tatil yapması veya aynı evi paylaşmaya devam etmesi, birbirlerini affetmelerinin yanı sıra evlilik birliğinin sarsılmamış olduğu anlamına da gelmektedir.

Eşlerin birbiriyle mesajlaşması, dava harici iletişimde kalması, cinsel birliktelik yaşanması gibi durumlar, birbirlerini affettiklerine ilişkin ibareler taşır. Bu nedenle mahkeme boşanma davasını reddedilebilir.  Boşanma davasında sonra ise eşler yan yana gelir, barışır ve evlilik birliklerini devam ettirilirse, önceki boşanma davasının boşanma nedenlerinden dolayı boşanma kararı verilmez. Barışıp bir araya gelen eşler, bir önceki dava nedenleri ile tekrar boşanmaya karar vermişlerse bu durumda ispat şartı aranmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir