Uyuşturucu madde ticareti suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 188’de düzenlenmiştir. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bir biçimde ithal, ihraç ve ihmal eden kişiler cezalandırılmaktadır. Bu cezalar 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabileceği gibi 20.000 güne kadar adli para cezası da kesilebilmektedir.

Madde 188’in ikinci fıkrasına göre uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ruhsata aykırı ya da ruhsatsız olarak ülke içinde satılması, satışının arz edilmesi, sevk edilmesi, depolanması, nakledilmedi, başkalarına verilmesi, kabul edilmesi, satın alınması ve bulundurulması suçtur ve cezalandırılır. Bunun cezası 10 yıldan daha az değildir ve adli para cezası 20.000 güne kadar çıkar. Yasaklı madde satan kişi çocuksa, bunun cezası 15 yıldan az olmamaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Nedir?

Uyuşturucu madde ticareti ulusal ve uluslararası olarak düzenlenmiştir. Madde ticareti TCK 188’de belirtilmiştir. Uyuşturucu maddeler bireyin sağlığını son derece olumsuz etkilediğinden toplum sağlığına da zarar veren unsurlar arasında yer almaktadır. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinde muhafaza edilen hukuki tarar kamunun sağlığı ve güvenliğidir. Bu suçu herkes işleyebilir, bu nedenle özgü bir suç değildir. Bu suçlar kasten işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Özel olarak taksir edilmesi durumunda bu durum kanunda düzenlenmediğinden taksirle işlenemez bir suçtur.

Mevzuata göre belli bir uyuşturucu tanımı söz konusu değildir. Oldukça fazla uyuşturucu çeşidi mevcuttur. Bunlardan doğal nitelikli olan uyarıcı ve uyuşturucu türleri şunlardır:

 • Afyon
 • Morfin
 • Kokain
 • Crack
 • Marihuana
 • Esrar
 • Eroin

Bunun yanı ıra sentetik uyuşturucu maddeler de vardır. Yatıştırıcılar (depresantlar), hayal gördürücüler (hallüsinojenler) uçucu veya çözücü maddeler ve uyarıcılar sentetik maddelere girmektedir.

Bilirkişi raporuna göre bu maddelerin uyarıcı mı yoksa uyuşturucu madde mi olduğu belirlenmektedir. Failin uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi ticari kullanım mı yoksa kişisel kullanım için mi barındırdığı önem taşımaktadır.

Uyuşturucu Satma Suçu Cezası

Uyuşturucu satma suçu cezsı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 288’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre 188-1’de, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsata aykırı ya da ruhsatsız olarak ihmal, ihraç ya da ithal edilmesi 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle sonuçlanır. Ayrıca 2.000 günden 20.000 güne kadar adli para cezası uygulanır.

Yine aynı sayılı Türk Ceza Kanunu madde 188-3’te, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ruhsata aykırı ya da ruhsatsız olarak ülke içinde şu unsurlarla tespit edilmesi halinde 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 20.000 güne kadar adli para cezası verilir:

 • Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi sevk etme
 • Kabul etme
 • Başkalarına verme
 • Ar eden
 • Satan
 • Depolayan
 • Nakleden
 • Bulunduran

Uyuşturucu Satma Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Uyuşturucu satma cezasını para cezasına dönüştürme sıklıkla merak edilen bir sorudur. Yasaklı madde ile ilgili verilen hapis cezaları 2 yıldan az olmadıklarından adli para cezasına çevrilen suçlar arasında yer almazlar.

Uyuşturucu Cezası Yatarı Kaç Yıl?

Uyşturucu cezası uyuşturucu ile ne yapıldığına göre değişiklik gösterir. İthal veya imali makam iznine bağlı uyuşturucu ya da uyarıcı madde üretiminde kullanılan fakat uyuşturucu ya da uyarıcı etki doğurmayan maddeyi satan satın alan, depolayan, ihraç eden veya nakleden kişi 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılırken, 1.000 ve 20.000 gün arası adli para cezasına çarptırılmaktadır.

Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak ihraç ithal ya da imal eden kişiler 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Bunun yanı sıra 2.000 günden 20.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Uyarıcı ya da uyuşturucu maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa çıkaran ya da arz eden kişiler, aynı zamanda sevk eden, başkalarına veren, satın alan, kabul eden, nakleden, depolayan ya da bulunduran kişiler 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılırlar. Bunun yanı sıra 1.000 günden 20.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde verilen ya da satılan kişinin çocuk olması durumunda veren ya da satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olmamaktadır. Bu suçlar 3 yağı daha fazla kişi tarafından beraber işlenmişse ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti içerisinde işlenmesi durumunda ise verilen ceza bir kat arttırılmaktadır.

Uyuşturucuyu ya da uyarıcı etki doğurmayan uyuşturucu ya da uyarıcı madde üretiminde kullanılan ya da ithal edilen, resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan, sevk eden ya da ihraç eden kişiler 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmaktadır. Bunun yanı sıra 1.000 günden 20.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Uyuşturucu Satma Suçu Sınırı Kaç Gram

Uyuşturucu satma suçu sınırı kaç gam sorusu bir diğer merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Kişide ele geçirilen uyuşturucu ya da uyarıcı miktarı 20 gramın altında olmalıdır.

Uyuşturucu Satma Suçu ve Kullanma Suçu Arasındaki Fark

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 15.06.2004 tarihli 107-136 ile 06.03.2012 tarihli 387-75 sayılı kararları ile birlikte uyuşturucu satma suçu ve kullanma suçu arasındaki fark kriterler ile belirlemiştir. Yargıtay’ın satma, bulundurma ve kullanma ayrımında belirlediği bazı unsurlar şunlardır:

 • Failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına devretme, tedarik etme ve satma konusunda bir davranış içinde olup olmadığı
 • Uyuşturucu maddenin bulunduruluş şekli ve bulundurulduğu yerdir. Bu kritere göre kişisel kullanımı için uyuşturucu kullanan kişi, bunu her zaman ulaşabileceği bir yerde bulundurur. Bu yerler iş yeri ya da ev gibi alanlardır. Fakat uyuşturucunun bulundurulduğu yer bu mekanlardan uzakta, depo gibi alanlarda saklanıyorsa kullanım dışı bir amaçla saklanıyor demektir. Uyuşturucu fazlaca küçük paket içinde bulunuyorsa ve her paketteki uyuşturucu miktarı aynıysa, bunu yanı sıra paketlemede kullanılan ambalajlar ve hassas tartı gibi araçlar tespit edilirse kullanım dışı amaçla uyuşturucu bulundurulduğu kanısına varılabilir.
 • Bir diğer kriter ise bulundurulan uyuşturucu miktarının miktarı ve çeşididir. Uyuşturucu madde kullanan kişiler genellikle birbiriyle benzer etkilere sahip iki uyuşturucu türünü de bulundurur. Değişik niteliklerde ve farklı etkilere sahip olan tabletlerin bir arada bulunması, bunların satılmak amacıyla hazırlandığının bir göstergesi olabilir. Kişisel kullanım için kabul edilen miktar ile kişinin durumunun uyuşması önemlidir. Adli Tıp Kurumu mütalaalarında esrar kullanan kişilerin her seferinde 1-1,5 gram günde üç kez esrar tükettikleri bildirilmiştir.

Uyuşturucu madde bağımlısı olan kişiler, maddeleri ulaşabilecekleri bir yerde, kendilerine yakın olarak muhafaza ederler. Bunun haricinde depo, mağaza ya da benzeri uyuşturucu madde barındırılabilecek alanlarda gerçekleşen depolama ya da bulundurma eylemleri kullanım dışı eylemler olarak geçebilir. Ticaret amacıyla bulundurulduğu kanısına varıldığı halde bu maddeleri bulunduran kişi ya da kişiler oldukça ağır bir şekilde cezalandırılacaklardır. Antalya avukat ile siz de daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir