Cinsel saldırı suçu

Cinsel Saldırı Suçu Nedir

Cinsel saldırı suçu, bir diğer adıyla tecavüz, Türk Ceza Kanunu’nda “Kişilere Karşı İşlenen Suçlar” arasında yer almaktadırlar. Bu konu Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünün 102. maddesinde ele alınmıştır. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Reşit olmayan çocuklarla cinsel ilişki
 • Cinsel istismar
 • Cinsel taciz

Cisel taciz ve cinsel istismar suçları devamlı birbiriyle karıştırılsa da ikisini ayıran unsurlar vardır. İki suç birbirinden ayrıldığından failin hangi eylemleri gerçekleştirdiğine dair detaylar kesinlikle bilinmelidir.

Cinsel saldırı suçu, birine cinsel dürtülerini tatmin etmek amacıyla, kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edecek davranışlarda bulunmasıdır. Bireyin vücuduna dokunulması halinde cinsel saldırı suçu meydana gelmiş olur. Cinsel taciz suçunda vücuda temas bulunmaz Sözle bile cinsel saldırı suçu işlenebilmektedir.

Cinsel saldırı, karşı kişinin cinsel arzularını tatmin etmek istemesiyle birlikte bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi ile meydana gelmektedir. Eğer vücuda bir temas varsa bu cinsel saldırı suçudur. Cinsel tazis suçunda dokunma bulunmaz. Kişinin rızası olmadığı halde bir insan üzerinde cinsel arzusunu gidermek amacıyla vücut dokunulmazlığının ihlaliyle meydana gelen cinsel saldırı suçunun unsurları şunlardır:

 • Göğüslere dokunma
 • Öpme
 • Kalçaya dokunma, temas etme
 • Sürtünme
 • Yanak okşama
 • Vücudunun herhangi bir yerinin okşanması
 • Sürtünmek gibi eylemler cinsel saldırı suçunu oluşturan eylemler arasında yer almaktadır.

Bu durumlar sarkma, flört düzeyinde de olsa kişinin rızası yoksa cinsel saldırı suçu sayılacaktır. Cinsel birliktelik meydana gelmesi durumunda da cinsel saldırı suçu meydana gelir. Basit cinsel saldırıya nazaran bu tür saldırılar daha ağır şekilde cezalandırılmaktadır.

Cinsel saldırı suçları pek çok çeşide ayrılır ve nitelik anlamında da önemli bir suçtur. Bu yüzden cinsel saldırı suçunu işleyen fail hakkında suşu işlediğine kanıt olarak kuvvetli şüphe bulunuyorsa o kişi gözaltına alınabilmektedir.

Cinsel Saldırı Suç Türleri

 • Cinsel saldırı suçu
 • Cinsel istismar suçu
 • Reşit olmayan cinsel ilişki suçu
 • Cinsel taciz suçu

Cinsel taciz ya da cinsel istismar suçları bireylerin hayatları boyunca unutamayacakları olaylar arasında yer almaktadır. Kişinin hem psikolojik hem de beden bütünlüğüne zarar verebilir. Bu durum mağdurların gelecek yaşamlarını da büyük ölçüde etkilemektedir. Kişinin rızası olmadan bedenine dokunmak ya da cinsel bir uzvu kişinin bedenine sokmak amacıyla işlenen bu suçlar oldukça büyük suçlardır. Pek çok çeşidi bulunan bu suç türü oldukça ciddidir. Özellikle çocuklara yönelik işlenen suçlar, çocukların gelecek yaşamını çok büyük ölçüde etkileyeceği için çok ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Suçun mağduru hem kim olursa olsun psikolojik açıdan büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Bu nedenle bu suçların cezasız kalmaması gerekmektedir. Mağdurlar bu durumdan utanmadan şikayet etmelidirler. Toplumda, mağdurlar bu suça maruz kaldıkları için utanmaktadırlar ve toplum baskısından çekmektedirler. Ancak böyle bir suç meydana gelmişse mutlaka gerekli yerlere başvurulması gerekir.

Cinsel Saldırı Suçu Cezası

Cinsel saldırı suçu cezası niteliklere bağlı olarak değişmektedir. Sarkıntılık düzeyinde gerçekleşen cinsel saldırı suçunun cezası Türk Ceza Kanunu madde 102’ye göre düzenlenmektedir Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçunu işleyen kişi için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. BBu suç için en az iki yıl hapis istendiğinden cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Basit cinsel saldırının cezası Türk Ceza Kanunu madde 102’de düzenlenmiştir. Basit cinsel saldırı suçunu işleyen fail için mağdurun şikayeti üzerine 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bu da demek oluyor ki, basit saldırı suçunun cezası en az 5 yıldan başlamaktadır. Dolayısıyla adli para cezasına dönüştürülememektedir.

Cinsel saldırı için daha ağır ceza gerektiren unsurlar şunlardır:

 • Kamu görevinin ya da hizmet ilişkisinin sağladğı güveni kötüye kullanma
 • Üvey baba, üvey kardeş, üvey anne ya da evlatlık edinen evlatlar tarafından işlenmesi
 • Silah zoruyla işlenmesi
 • Birden fazla kişi tarafından işlenmesi
 • Toplu olarak yaşanılan alandan faydalanılarak işlenmesi
 • Üçüncü derece dahil, kan bağı içinde bulunulan kişiye karşı işlenmesi

Fiilin mağduru bir çocuk ise, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Nitelikli cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu madde 102’de belirlenmiştir. Failin, vücudundaki bir organı ya da cismi mağdurun cinsel bölgelerine sokulması ile gerçekleşen bir suç türüdür. Nitelikli cinsel saldırı suçunun cezası, basit saldırı suçuna göre çok daha ağırdır. Nitelikli cinsel saldırı halk arasında tecavüz olarak bilinmektedir. Kişinin, başka bir kişiye, kendi cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi ile gerçekleşir. Mağdurun oral, anal ve vajina bölgelerine bir cisim ya da organ sokulması, nitelikli cinsel saldırı suçunu meydana getirir. Buna bahsedildiği gibi tecavüz de denilmektedir.

Mağdurun vücuduna penis sokulması ile parmak ya da elin sokulması aynı suç sayılır ve fail buna göre cezalandırılmaktadır. Nitelikli cinsel saldırı şikayete tabi olmayan bir suç türü olduğundan savcılık tarafından soruşturma gerçekleşir.

Cinsel saldırı suçunda bazı unsurlar yer almaktadır. Cinsel saldırı suçunun faili herkes olabilir. Yani suç herkes tarafından işlenebilir. Aynı biçimde mağdur da herkes olabilir ve bu suç yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkese karşı işlenebilmektedir. Cinsel saldırı suçunun gerçekleşmesi için mağdurun rızasının olmaması gerekir. Mağdurun failin cinsel arzusunu tatmin etmek üzere bu eyleme izin vermesi durumunda hukuka aykırı bir suç meydana gelmemektedir. Suçun işlenmesi için bir kast olmalıdır. Fail, suçu bile isteye işlemektedir.

Cinsel saldırı suçuna teşebbüs ise, suç işlemek için eyleme geçmesi ancak bu eylemin tamamlanamaması durumunda oluşur Cinsel saldırı suçuna teşebbüsün cezası da buna göre belirlenmektedir.

Cinsel saldırı , 18 yaşından büyük ya da 15-18 yaş arası kişilere uygulanmışsa bu eylemeler TCK madde 102’ye göre cezalandırılmaktadır.

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Basit cinsel saldırı suçu ile ilgili maddeler Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanmıştır. Cinsel arzularını gidermek amacıyla bir başkasının vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi sonucu ortaya çıkar. Basit cinsel saldırı şikayete tabi bir suçtur. Basit saldırı suçunda cinsel birleşme yoktur. Sadece temas vardır

Sarkıntılık düzeyinde gerçekleşen basit cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu madde 102’de belirlenmiştir. Basit cinsel saldırı suçu ve sarkıntılık düzeyinde gerçekleşen cinsel saldırı suçu arasında fark vardır Bu fark eylemin kesintisiz, ani ve sürekli olmaması ile ayırt edilebilir. Eylem devamlı olarak ani bir şekilde gerçekleşmemişse sarkıntılık olarak değerlendirilmektedir. Basit cinsel saldırı suçundan daha hafiftir. Sarkıntılık seviyesinde gerçekleşen cinsel saldırı suçunun cezası, cinsel saldırı suçundan daha az yaptırıma sahiptir.

Sözlü Taciz Suçu Cezası

Sözlü cinsel taciz suçu cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Genellikle sözlü taciz suçu, cinsel taciz suçunun basit halidir. Failin cinsel amaç belirten sözleri mağdura karşı kullanması sözlü cinsel taciz suçunu meydana getiren unsurlardandır. Bu suçta dokunma ya da cinsel taciz yer almaz.

Cinsel Saldırı Şikâyete Bağlı Mı?

Basit cinsel saldırı suçu şikayete tabi iken nitelikli cinsel saldırı şikayete tabi değildir ve savcılık tarafından yürütülmektedir. Davanın görüleceği mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Antalya avukat sayesinde siz de detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir