Hakaret suçu

Hakaret Suçu Nedir

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu madde 125’e göre düzenlenmiştir. Hakaret suçu, bir kişinin onuruna, şerefine ve saygınlığına zarar verecek somut, yazılı veya sözlü bir eylemdir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçudur. Bu maddenin birinci fıkrasında basit hakaret suçundan bahsedilirken diğer fıkralarda nitelikli hakaret suçuna ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Günümüzde sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan bir durum olan hakaret cezası, pek çok duruma göre değişiklik göstermektedir. Nitelikli ya da basit şekillerden hangisinin işlendiği de oldukça önemlidir.

Hakaret Suçu Cezası

Hakaret suçu cezası en az 20 ₺, en fazla 100 ₺ olacak şekilde bir gün karşılığı 5 günden az ve 730 günden fazla olmamak üzere verilmektedir. Bu durumda hakime de bağlı olarak 100 ₺ ile 73.000 ₺ arası cezai işlem uygulanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu madde 125’in 1. fıkrasında suçun basit çekline yer verilmiştir. Eğer bu suç kamu görevlisine karşı işlenmemişse, bu suçun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bunun yerine adli para cezası da verilebilmektedir. Basit şekilde işlenen suçta hakim tarafından para ya da hapis cezasına hükmolunmaktadır. İki ceza da aynı anda verilmemktedir.

Türk Ceza Kanunu madde 125’İn 3. fıkrasında nitelikli hakaret suçuna ilişkin bilgiler düzenlenmiştir. Nitelikli hakaret suçunun cezası 1 ile 2 yıl arasında değişir. Eğer mağdur kişi kamu görevlisiyse (memur, hakim, avukat vs.) ve eğer bu hakaret suçu kişinin görevinden dolayı işlenmişse, kişinin kutsal değerleri ve dini üzerinden hakaret ediliyorsa bunu cezası ağırlaştırılmış nitelikli hakaret suçu meydana gelmiş olur.

Türk Ceza Kanunu madde 125’in 4. fıkrasına göre hakaret alenen işlenmişse verilen ceza altıda bir oranında arttırılmaktadır. Bir sokağın ortasında bağırarak hakaret etmek alenen hakaret suçuna bir örnektir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Cezası Ne Kadar

Cumhurbaşkanına hakaret cezası Türk Ceza Kanunu madde 299’a göre düzenlenmiştir. Buna göre:

  • Cumhurbaşkanına hakaret eden birey 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.
  • Bu suç nedeniyle kovuşturma yapılması Adalet Bakanşığına bağplı bir durumdur
  • Suç alenen işlenmişse verilecek olan ceza altıda bir oranında arttırılmaktadır.

Cumhurbaşkanına hakarete ceza verilmesi, cumhurbaşkanının makamına işlevine ve yerine getirdiği görevi koruma amacı gütmez. Bu tamamen “kişiye hakaret” suçunun işlenmesini engelleyerek cumhurbaşkanının şerefini ve onurunu korumaktır. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası kişiye özel düzenlenmemektedir. Bazı kesimler bunun bir kişiyi korumak amacıyla düzenlendiğini düşünüp Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini düşünmektedir. Ancak bu doğru değildir. Cumhurbaşkanına hakaret adı altında ayrı bir başlık açılsa da amaç kesinlikle kişilerin şerefini ve onurunu korumaktır.

Kamu Görevlisine Hakaret Cezası Ne Kadar

Kamu görevlisine hakaret cezası nitelikli hakarete girdiğinden 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile hükmolunan bir suç türüdür. Bunun yerine adli para cezası da verilebilmektedir. Hakaret suçları şikayete tabidir. Bir kişiye mesaj yoluyla hakaret edilmişse bunun cezası adli para cezası ya da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Aleni bir şelilde gerçekleştirilmediği için cezada arttırıma gitmek söz konusu değildir.

Polise Hakaret Cezası Ne Kadar

Polise hakaret cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır. Polisler aynı zamanda kamu çalışanlarıdır. Polisler, ülkedeki asayişi sağlamakla yükümlü kişilerdir. Bir tutuklama esnasında ya da halkın en doğal hakkı olan protesto ve yürüyüş esnasında polise gerçekleştirilen hakaretler ceza gerektirir. Polislere yapılan bu hakaret herkesin içinde yani alenen işlenmişse bu durumda ceza altıda bir oranında arttırılmaktadır.

Suçun normal halinin cezası 3 ydan 2 yıla kadar hapis cezası ilen, kamu görevlisine karşı işlenmesi nedeniyle bu ceza 1 yıldan daha az olmamaktadır. Polis memuruna küfür etmenin, alenen hakaret etmenin cezası 1 yıl ile 2 yıl arası değişiklik göstermektedir.

Sosyal Medyada Hakaret Cezası Ne Kadar

Hakaret suçu TCK madde 125’e göre düzenlenen bir suçtur. Normalde hakaret suçu cezaları 3 ay ile 2 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Buna denk olarak adli para cezası da uygulanabilmektedir. Alenen, herkesin görebileceği ve duyabileceği alanlarsa hakaret etmek ise alenen hakaret suçunu oluşturmaktadır. Sosyal medyada hakaret cezası alenen işlenen bir suç olduğundan en az 3,5 ay ile 28 ay arasında değişmektedir.

Sosyal medya üzerinden gerçeklene hakaret suçu 3,5 aydan 28 aya kadar hapis cezası istemiyle sonuçlansa da adli para cezası da verilebilmektedir. Eğer hapis cezası yerinde adli para cezası ugyulanıyorsa bu durumdma bu para cezası altıda bir oranında arttırılmaktadır. Bu hükümler basit hakaret suçu için geçerlidir.

Sosyal medya üzerinden kamu görevlilerine karşı bir hakaret suçu işlenmişse, kişinin dini, milli, felsefi ve siyasi görüşleri aşağılanıyorsa ya da kamu kuruluşuna karşı bir hakaret söz konusuysa ceza daha ağır bir ceza olabilir. Kamu görevlisine ya da kuruluşuna sosyal medya üzerinden hakaret edilmişse bu durumda verilen ceza 1 yıldan az olmaz. 1 ila 2 yıl arasında başlayan bu suçun cezası arttırılabilir. Bunun yanı sıra ceza dörtte üç oranında arttırılabilir.

Bazı durumlarda cezanın iptal olması ya da indirim uygulanması da mümkündür. Örneğin hakaretin isnadı kanıtlanmamışsa ceza verilmez. Üstelik haksız bir fiile karşı yapılan hakaret cezalarında indirim söz konusu olabilmektedir. Elbette bu gibi durumlar, işlenen suça göre değişim göstermektedir. Bunun için iyi bir avukatla görüşüp bilgi almak gerekir.

Sağlık Çalışanına Hakaret Cezası Ne Kadar

Sağlık çalışanına hakaret cezası da duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Hakaret suçunun bir kamu görevlisine karşı işlenmesi söz konusu olduğundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir. Sağlık personeline ya da yardımcı sağlık personeline karşı hakaret söz konusuysa bu ceza yarı oranında arttırılabilir. Bu durumda ceza 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Suçun alenen işlenip işlenmemiş olması da önemlidir. Ayrıca suçun işlendiği ortam, durum ve benzeri konular da cezaya etki eden maddeler arasında yer alır.

Alenen Hakaret Suçu

Alenen hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu madde 125’te düzenlenmiştir. Kişiye aşağılayıcı bir söz söylemek, bunu alenen gerçekleştirmek, bir fiil ya da davranış ile kişiye hakaret etmek, hakaret suçunu meydana getirmektedir. Alenen işlenen suçlar ise herkesin görüp duyabileceği şekilde işlenen hakaret suçlarını kapsamaktadır.

Alenen işlenen hakaret suçlarında ceza oranı altıda bir oranında arttırılmaktadır. Sokak ortasında birnin şahsına, onuruna, şerefine zarar verecek şekilde hakaret etmek alenen hakaret suçunu meydana getirmektedir. Alenen hakaret suçunu meydana getiren bazı durumlar vardır.

Herkesin içinde;

  • Onur, şeref, kişi hakkı ve saygınlığına zarar verebilecek nitelikte söz ve eylemde bulunmak /o adam hırsız, katil, o adam birine tecavüz ederken yakalandı vs.)
  • Küfür etmek (adiü şerefsiz, it vs.) gibi durumlar alenen hakaret suçudur.

Hakaret Suçu Şikâyete Tabi Mi

Hakaret suçu şikayete tabi bir suçtur. Cumhuriyet savcısı, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma işlemine başlar. Antalya avukat hizmetlerimizden siz de detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir